Z projektu ICT ve výuce – pracovní listy a digitální učební materiály vytvořené pro jednotlivé předměty. PDF soubory v ZIP archivech.

Základy počítačových sítí I. část [MZ 4, pro 2. ročník a sextu]
Základy počítačových sítí II. část [MZ 4, pro 2. ročník a sextu]
Anorganická chemie [MZ 4, pro sextu, 2. ročník a chemický seminář]
Asie I. část [MZ 4, pro sekundu]
Asie II. část [MZ 4, pro sekundu]
DUM Fonetika [MZ 3, pro kvintu a 1. ročník]
FUM Grammatik [MZ 1, pro kvintu, sextu, septimu a 2. ročník]
DUM Leseverstehen [MZ 2, pro sextu, septimu, oktávu a 2. ročník]
Ekologie [MZ 4, pro ekologický seminář]
Elektřina a magnetismus I. část [MZ 4, pro septimu a 3. ročník]
Elektřina a magnetismus II.část [MZ 4, pro septimu a 3. ročník]
Evropa I. část [MZ 5, pro 3. ročník]
Evropa II. část [MZ 5, pro 3. ročník]
Genetika I. část [MZ 4, pro kvintu, 1. ročník a biologický seminář]
Genetika II. část [MZ 4, pro kvintu, 1. ročník a biologický seminář]
Literatura 19. století [MZ 4, pro sextu a 2. ročník]
Makromolekulární chemie [MZ 4, pro chemický seminář]
Obecná chemie [MZ 3, pro kvartu, kvintu, 1.ročník a chemický seminář]
Světová literatura 19. století [MZ 2, pro 2. ročník]
Světová_literatura [MZ 4, pro 3. ročník ]
Základy bezdrátových sítí I. část [MZ 4, pro 2. ročník a sextu]
Základy bezdrátových sítí II. část [MZ 4, pro 2. ročník a sextu]
Zemské sféry I. část [MZ 5, pro 1. ročník]
Zemské sféry II. část [MZ 5, pro 1. ročník]
Zoologie I. část [MZ 4, pro 2. ročník a biologický seminář]
Zoologie II. část [MZ 4, pro 2. ročník a biologický seminář]

Z projektu Finanční gramotnost – sady pracovních listů a digitálních učebních materiálů k začlení finanční gramotnosti do výuky v jednotlivých předmětech

Finanční gramotnost – rozpočtová gramotnost [MZ 3, pro sextu a 2. ročník]
Finanční gramotnost II [MZ 4, pro sextu a 2. ročník]
Finanční gramotnost jako součást výchovy k občanství [MZ 4, pro tercii ]
Finanční gramotnost v ZSV [MZ 4, pro sextu a 2. ročník]
Finanční matematika I [MZ 2, pro oktávu a 4. ročník]
Početní aparát k finanční gramotnosti [MZ 5, pro sextu, septimu a 3. ročník]