V minulém týdnu měli studenti vyššího gymnázia možnost zhlédnout scénické představení v angličtině s názvem Zvířecí farma od britského spisovatele George Orwella, která byla publikována v roce 1945. 

Novela je satirickou alegorií na totalitní režimy a jejich podstatu fungování na pozadí příběhu zvířat, která se vzbouří a snaží se vybudovat spravedlivější řád v rámci své zvířecí komunity. 

Zajímavostí je, že představení produkuje AMERICAN DRAMA GROUPE EUROPE (ADGE) a hraje je britská divadelní společnost TNT THEATER BRITAIN. Jejich cílem je prezentovat dynamické, přístupné a osvětlující divadlo, které osloví široké publikum, včetně těch, jejichž mateřským jazykem není angličtina. 

Představení bylo jako obvykle vysoce vizuální, doprovázeno originální hudbou a dynamickým pohybem. Již teď se těšíme na další představení v budoucnu! 

Foto: www.english-theatre.cz