Přijímací řízení PDF Tisk Email

Milí uchazeči o studium na Česko-anglickém gymnáziu,

 

Přijímací řízení do prvního ročníku do čtyřletého i osmiletého studia pro školní rok 2018/2019 probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

 

 

Stránka bude postupně aktualizována

 

 

 

Vyplněnou přihlášku ke studiu doručte do kanceláře Česko-anglického gymnázia nejpozději
do
1. 3. 2019.

Součástí přijímacího řízení jsou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které budou probíhat v těchto termínech:

1. termín:  12. dubna 2019 pro čtyřleté gymnázium, 16. dubna 2019 pro osmileté gymnázium

2. termín: 15. dubna 2019 pro čtyřleté gymnázium, 17. dubna 2019 pro osmileté gymnázium

Náhradní termíny: 13. května a 14. května 2019


 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na stránkách školy na začátku května 2019. Rozhodnutí o nepřijetí na ČAG bude uchazečům zasláno poštou.

Do 10 pracovních dnů od obdržení tohoto rozhodnutí přijatí zájemci o studium na ČAG doručí do školy zápisový lístek.

 

Předpokládané počty uchazečů přijímaných v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (bude upřesněno do 30. ledna 2019):

  • do čtyřletého oboru 79-41-K/41 Gymnázium, denní studium 25 uchazečů,
  • do osmiletého oboru 79-41-K/81 Gymnázium, denní studium 30 uchazečů.

 

Dny otevřených dveří na Česko-anglické gymnáziu:

  • ve středu  14. 11. 2018
  • ve středu  9. 1. 2019,          vždy 14.30 - 17.00

 

Rádi Vás provedeme školou kdykoliv po telefonické či e-mailové domluvě.

 

Zájemcům nabízíme možnost vyzkoušet si jednotnou přijímací zkoušku nanečisto
(středa 28. 11. 2018, 14.30 - 17.30).
Dále nabízíme
přípravné kurzy na přijímací zkoušky (matematika, český jazyk, 10 lekcí,
od 9. 1. 2019, vždy středa 15.00 - 17.00). Bližší informace jsou v přílohách.

 

 

Přejeme Vám šťastnou volbu,

pedagogický sbor Česko-anglického gymnázia

 

Přehled úspěšnosti absolventů ČAG při přijímání na VŠ