My, studenti ČAG, si v první řadě vážíme zodpovědnosti, pilnosti, zvídavosti a vstřícnosti. Vítáme mezi sebou technicky, přírodovědně, humanitně i umělecky zaměřené mladé lidi. I ve volném čase se věnujeme některé odborné, sportovní nebo pracovní disciplíně, která je pro nás vášní. Někteří s ní do školy již přijdeme, někteří ji tady teprve objevíme.

Jsme ambiciózní. Očekáváme od sebe pozorné a zdvořilé chování. Netolerance nebo despekt se nepřipouští. Zapojujeme se do veřejně prospěšných a charitativních akcí.

Uvědomujeme si, že všichni máme slabiny a děláme chyby. Chápeme, že způsob, jakým s našimi chybami nakládáme, o nás vypovídá. Chceme od sebe to nejlepší, čeho jsme ve zdraví a štěstí schopni.

Pokud naše krédo odpovídá tvé představě o střední škole, neváhej si podat přihlášku. Hodně štěstí při přijímačkách!

Sleduj nás: