V rámci projektu s názvem Rozvoj digitálních kompetencí na ČAG proběhl v pondělí 20.9. tzv. Projektový den. Kurzy vedla zkušená lektorka Míša Čaňková, která se věnuje po celou svoji kariéru vzdělávání v oblasti výuky angličtiny. Je např. autorkou učebnic Open Gates Americká/Britská literatura 20. stol.

 Studenti předposledních ročníků se zúčastnili bloku tříhodinových přednášek zaměřených na dvě různá témata: Tím prvním byl romantismus v britské literatuře, ukázky ze Shakespeara a současné britské literatury.  Druhý se zaměřil na aktuální dění ve Velké Británii, především na dopad Brexitu.

Míša interaktivní a kreativní formou nabídla studentům vhled do současné britské literatury a zároveň jim předala své zkušenosti ohledně aktuálního dění v pobrexitové Británii. O prázdninách natočila zajímavý rozhovor s mladým Skotem žijícím momentálně v Česku o tom, proč jsou Skotové obecně mnohem proevropštěji naladěni, než je tomu ve zbytku Spojeného království. Studenti se mohli mj. dozvědět též něco o dění v britské politice a rozšířit si aktuální lexiku v oblasti socio-ekonomického a politického diskurzu.