V pátek 10. 6. 2022 jsme se se španělštináři z 4.V a 7.V vydali na celodenní akci, kterou pořádal Ústav romanistiky na Filozofické fakultě JU k oslavám 30. výročí vzniku jihočeské romanistiky. Pro studenty byl připraven zábavný program plný interaktivních her, který měl za cíl přiblížit kulturu a jazyk španělsky mluvících zemí se zaměřením na Španělsko a Argentinu. Studenti například vyplňovali kvízy a slepou mapu Latinské Ameriky, zahráli si argentinskou stolní hru a dokonce měli možnost vidět přípravu typického argentinského nápoje maté a ochutnat jej. Druhá část programu byla věnována besedě s absolventy různých studijních programů, kteří pohovořili o svém uplatnění na trhu práce ve spojitosti s románskými jazyky. Více informací naleznete také přímo na stránkách ÚRO. Děkujeme za skvěle strávený a inspirativní den!