Ze sekundy, tercie a kvarty byli vybráni nejlepší “speakers”. Na prvních místech se umístili studenti, kteří mají obrovskou slovní zásobu, výbornou gramatiku, ale i skvělou výslovnost a intonaci. Výběr těch nejlepších bylo pro české učitele i rodilé mluvčí velmi těžký.

Sekunda: Monika Kubíčková, Jakub Gutvirth

Tercie: Stella Salvová

Kvarta: Vilma Hadačová

Primu čeká školní soutěž v příštím pololetí. Z nižšího gymnázia mohou do okresního kola olympiády z aj pouze dva studenti, jeden ze sekundy a druhý z kvarty. Uvidíme, kdo z vyslaných kandidátů ve středu 1. 2. 2023 uspěje v okresním kole olympiády v DDM.