O tom, jak se studuje v nedalekém Linci, vyprávěla minulý týden studentům sexty a 2. ročníku loňská maturantka Lucka Hindy, která od září studuje na největší hornorakouské univerzitě JKU (Johannes Kepler Universität) obor sociální ekonomie.

Co říká o svém rozhodnutí Lucka? „Vloni se mi podařilo složit náročný jazykový diplom DSD-2, úrovně C1, který mi otevřel cestu k přímému studiu v německy mluvících zemích. Rakousko bylo mojí první volbou, protože mám k němu díky práci mé mamky blízký vztah“, kvituje své rozhodnutí Lucka.

Kultivované prostředí tamního studentského kampusu, široká nabídka studijních oborů a šance zkusit studovat a žít v sousední zemi jsou velkými lákadly pro studenty z celého světa, proto jsme rádi, že Lucka má i mezi letošními maturanty následovníky: oktaváni Kristián Šmíd míří za VŠ studiem do tyrolského Innsbrucku na tamní Fachhochschule MCI, dále Kateřina Nedvědová má v úmyslu následovat od září Lucku na JKU, kde by ráda studovala obor International Business v angličtině.

Přejeme hodně zdaru:-)