V úterý 15. června se studenti druhého ročníku a sexty zúčastnili projektu Street Law, jehož cílem je napomáhat zvyšování právní gramotnosti u studentů a široké veřejnosti. Dva právně vzdělaní lektoři navštívili naši školu a v rámci čtyřhodinového bloku účastníkům představili průběh trestního řízení. Náplň tvořila především simulace hlavního soudního líčení, ve kterém se každý student za pomoci lektora i trestního zákoníku zhostil jedné předepsané role v případu mladíka obžalovaného za nevhodné chování směrem ke spolužačce.

Případ s názvem „Nevinný žert?“ kladl důležitou otázku hranic mezi klukovským žertem a sexuálním obtěžováním. Po vyneseném rozsudku následovala debata a jakkoliv se simulace zakládala na skutečném soudním procesu, její výsledek závisel pouze na studentech v rolích soudců, státních zástupců, obhájců a dalších účastníků. O tom svědčí i závěrečné rozsudky – zatímco druhý ročník obžalovaného odsoudil, sexta jej zprostila obžaloby.