„Jsem svou volbou studia nesmírně nadšený“, začíná své vyprávění o dosavadních zkušenostech ze studia v Rakousku loňský maturant Kristián Šmíd, který se přišel minulý čtvrtek podělit o své zážitky se studenty sexty a předposledních ročníků programu DSD (příprava na Německý jazykový diplom úrovní B1-C1).

Kristián zahájil v září loňského roku studium oboru Unternehmensführung und Tourismus na Fachhoschule MCI v tirolském Innsbrucku. Poté co vloni složil Rakouský jazykový diplom B2, se rozhodl zkusit těžší variantu studia přímo v němčině.

Co o své zkušenosti říká? „Byl bych na sebe opravdu naštvaný, kdybych se rozhodl pro studium svého oboru v angličtině, byť jsem o tom též uvažoval. Hlavním důvodem je, že jsem obklopený pouze rodilými mluvčími v němčině, kteří mi včetně vyučujících velmi pomáhají silnou vnitřní motivací pro studium, ale i tím, že mi věci trpělivě vysvětlují. Až tady jsem si uvědomil, jak důležitá němčina v mém oboru je“, kvituje svoji zkušenost Kristián a dodává: “Hlavní výhodou studia je to, že nás vyučují odborníci z praxe, v jejichž zařízeních často můžeme vykonávat praxi, která je nedílnou součástí studia. Když vás vyučují lidé, kteří to ve svém oboru někam dotáhli, tak jim to prostě věříte. Navíc je opravdu dobrý pocit si dokázat, že i se průměrnou znalostí němčiny jste schopni udělat zkoušky z předmětu jako např. Základy práva a dokázat si, že nic není beznadějné, když to nejprve nezkusíte“. Splnil se mi sen studovat to, co mně baví, v krásném prostředí, které mne vždy inspirovalo, a které je i mým dlouholetým koníčkem. 

Přejeme Kristiánovi mnoho zdaru během následujícího studia a věříme, že najde další následovníky!