Českobudějovický Dům dětí a mládeže ve spolupráci s krajským úřadem vyhlašuje již více než 20 let soutěž Talent Jihočeského kraje. V letošním ročníku byl ve své kategorii oceněn čestným uznáním náš maturant Theodor Kutý.

Slavností akt se odehrál v koncertní síni Otakara Jeremiáše ve středu 22. února, kde primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová ocenila čtyřicet šest nejlepších nadaných žáků a studentů v sedmi kategoriích.

Theodorovy úspěchy

Theo dlouhodobě pracoval na svém výzkumu v laboratoři Jihočeské univerzity, ve kterém se pokusil pomocí základních metod molekulární biologie připravit látku, kterou produkují larvy mouchy Bzučivky zelené. Tato antibakteriální látka urychluje léčení a hojení ran. Laboratorní výsledky sepsal do práce s názvem: Exprese, purifikace a bioinformatická analýza serinové proteázy S01.A55 z larev bzučivky zelené.

Prezentaci této práce je možné zhlédnout kliknutím zde.

Theo se se svou prací zapojil do Středoškolské odborné soutěže SOČ, kde se v celostátním kole umístil na 3. místě a získal řadu dalších ocenění.

Kromě vědecké oblasti se zajímá o výtvarnou tvorbu, cizí jazyky či hraní piškvorek, což dokazují další jeho úspěchy na krajské a celostátní úrovni.

Předávání cen – Theodor Kutý (vpravo)