V týdnu od 13. do 17. prosince čeká všechny němčináře Týden Saska, který jim připravila rodilá mluvčí Julia Heine ve spolupráci s vyučujícími němčiny. Pestrý program je provede saskou kulturou, historií, gastronomií i vánočními tradicemi, z nichž většina pochází právě z této spolkové země. Kdo byl neznal pověstný drážďanský Striezelmarkt?


Julia je již sedmou Kulturweit“ (německá organizace nabízející absolventům středních škol dobrovolnické programy v zahraničí, pod záštitou UNESCO) asistentkou v pořadí, kterou škola hostí. Na ČAG nastoupila v září 2021, coby čerstvá absolventka gymnázia v Lipsku. Oblast jejího působení zahrnuje primárně asistenci ve výuce jazyků, vedení debatního klubu pro pokročilé studenty v Nj, případně organizaci Dnů věnovaným spolkovým zemím, ze kterých asistenti pocházejí.


ČAG má za tu dobu s Kulturweit asistenty vynikající zkušenosti. Zásadně přispěli k podpoře multikulturality, o kterou od začátku založení školy usilujeme a otevřeli nové možnosti budoucí spolupráce, jako například založení nové Ceny Piy Storf pro nejlepšího studenta v DSD programu, významně podpořili též individuální způsob výuky v oblasti jazyků. 

Přejeme studentům i Julii zdařilý Saský týden!

Aktualizace

Zdařilo se. Vánočně jsme se podarovali a připravoali jsme Quakerkeuchel.