Předvánoční čas, který se na ČAGu nesl v duchu mnoha charitativních sbírek a jiných studentských akcí, vyvrcholil ve čtvrtek 22. 12. 2022 tradičním vánočním zpíváním v Kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí.

Na úvod zazněly koledy a vánoční písně v podání školního pěveckého sboru za doprovodu a pod vedením violoncellisty a našeho kolegy Václava Žáka, jenž rovněž působí jako koncertní mistr orchestru opery Jihočeského divadla.

Samozřejmě nechybělo ani úvodní slovo pana ředitele Pavla Soukupa, který jménem školy přivítal všechny hosty a poděkoval rodičům a jejich dětem za veškerou podporu a angažovanost, kterou projevili v souvislosti s uspořádáním charitativních sbírek.

V druhé části koncertu posluchačům sólově zazpívali a zahráli vybraní studenti, kteří všechny přítomné mile překvapili svým hudebním nadáním.

Děkujeme Václavu Žákovi za organizaci a všem studentům za nádherný hudební zážitek! Byl to vskutku mimořádný koncert a už se těšíme na další!