V rámci Dnů aktivit, které se každoročně pořádají na konci školního roku, se studenti primy a 3. ročníku společně se zájemci ze sexty a septimy vydali na jednodenní výlet do sousedního Rakouska. První zastávkou bylo město Gmunden, kde jsme se nejdříve podívali do historického centra a poté jsme po severním břehu jezera Traunsee došli až k zámku Ort.

Dále následovala návštěva turisticky vyhledávaného městečka Hallstatt, jež leží vedle stejnojmenného jezera. Procházkou podél jezera k místnímu hřbitovu jsme se kochali krásou tamní architektury, úzkých uliček a zákoutí.

Díky paní průvodkyni, která nás po celý den doprovázela, jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí – například to, že tato oblast je již tisíce let vyhlášena výskytem solných ložisek, a proto návštěva jednoho ze solných dolů nám utkvěla v hlavě jako výborný námět na další exkurzi.

Náš výlet jsme zakončili u jezera Gosausee s výhledem na ledovec Dachstein, kde se i vykoupali největší otužilci z naší skupiny.