Příjímací řízení do čtyřletého gymnázia

Přijatý uchazeč/ka potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Česko-anglickém gymnáziu s.r.o.
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 17. května 2023. Neodevzdáním
zápisového lístku se uchazeč vzdává práva být přijat ke studiu na Česko-anglickém gymnáziu.

Přijímací řízení do osmiletého gymnázia

Přijatý uchazeč/ka potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Česko-anglickém gymnáziu s.r.o.
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 17. května 2023. Neodevzdáním
zápisového lístku se uchazeč vzdává práva být přijat ke studiu na Česko-anglickém gymnáziu.