Po letech jsme naši po domácku vytvořenou webovou prezentaci převedli do nového kabátu. Avšak pozor, u domácí produkce jsme zůstali.

Jako vzpomínku a porovnání pohleďme na vzhled naší domácí domény před a po: