Našli jsme pamětníka pro náš projekt! Je jím pradědeček jedné ze zapojených dívek Jindřich Seiler (*31. 1. 1944 v Lišově u ČB). Narodil se do rodiny zámožného továrníka Heinricha Farky, který vlastnil továrnu na výrobu nábytku v Lišově. Když pan Farka v roce 1944 zemřel, dědičkou firmy se stala jeho manželka Barbora. Po roce 1945 jim však majetek byl zkonfiskován (na základě udání ženy, která se v obnoveném procesu s rodinou Farkových v roce 1969 ukázala být konfidentkou Gestapa). Část rodiny byla uvězněna v Karlových Varech, Jindřich byl dán na vychování k rodině lišovského statkáře. Nakonec si ho k sobě vzal přítel továrníka Farky, aby chlapce ušetřil osudu nechtěného dítěte. Základní školní docházku sice zahájil Jindřich v Lišově, po propuštění rodičů z vězení se však všichni přestěhovali do Karlových Varů. Po ukončení základní školy nebylo Jindřichovi pro jeho buržoazní a německý původ umožněno studium, takže se vyučil instalatérem. Nakonec se stal velmi úspěšným boxerem. Dodnes žije v Karlových Varech.

Takhle nějak vypadaly reklamy v meziválečných novinách. Inzeroval zde i Jindřich Farka, továrník z Lišova, děda našeho Jindřicha Seilera. (Četnické listy 1938, r. 12, č. 1, 5. 1., s. 12a)