Česko-anglické gymnázium všem studentům poskytuje důkladné matematické a fyzikální vzdělání. Cílem je podpořit správné životní návyky, důslednost a analytické myšlení. Zájemce o technické obory připravujeme na těžší variantu maturitních zkoušek ve speciálních seminářích. Jejich absolventi jsou dovzděláni až na úroveň úvodních semestrů vysokých škol a hravě pokračují ve studiu na kvalitních univerzitách doma i v zahraničí.

V rámci studia matematiky, společenských věd, studijních a prezentačních dovedností a informačních technologií si studenti také osvojí finanční matematiku. Samostatně si budou moci spočítat, porovnat nebo ověřit úrokové sazby, vklady, úvěry a hypotéky. Rozeznají podvody a porozumí inovativním technologiím jako jsou blockchain a kryptoměny.

Cabri Geometrie a Cabri 3D jsou vynikající pomůckou pro výuku. Pracuje s nimi vyšší gymnázium. Trénujeme geometrické uvažování a prostorovou představivost.

Matematika dala vzniknout informačním technologiím a my teď používáme informační technologie k rozvoji matematických kompetencí.

Kontrola výsledků na dosah prstů. S matematickým vyhledavačem WolframAlpha mají naši studenti kalkulačku i učebnici vždy u sebe.

Studenti všech ročníků se účastní matematických a fyzikálních soutěží (Pythagoriáda, Matematický klokan, MaSo, Co víš o energetice, Energie – budoucnost lidstva) a učitelé s nimi následně rozebírají jejich řešení.

Kontaktní osoby pro oblast Matematicko-fyzikální

RNDr. Libuše Pustinová
Mgr. Marek Vejsada
Mgr. Eva Draslarová
Mgr. David Hartman
Mgr. Petr Mašek