Lékař v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí, kde se věnuje oboru gynekologie a porodnictví

Absolvent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Nositel ocenění Učené společnosti České republiky za svou práci v Biologickém centru AV ČR na Ústavu půdní biologie (během studia ČAG)

Oceněný student ČAG v soutěžích AMAVET, SOČ, Europa Secura, Otevřená věda, GLOBE

Na Česko-anglické gymnázium stále rád vzpomínám. Poskytlo mi prostor k seberealizaci a rozvíjení zájmu o přírodovědné obory. V paměti mám vryté obzvláště hodiny chemie profesorky Květy Tůmové a její laboratoř, která nám byla vždy k dispozici pro vědecké účely, ale sloužila například i k výrobě ohňostroje na oslavu Anglického svátku Guy Fawkes Night.

Důkazem kvalitní výuky chemie je skutečnost, že v prvním ročníku lékařské fakulty jsem neměl na seminářích z biochemie žádné mezery a zpočátku mi postačovaly i na gymnáziu nabyté znalosti chemických výpočtů a základů organické chemie.

Za nesmírné pozitivum pokládám rovněž výuku anglického jazyka s lektory z anglofonních zemí. Ve svém současném zaměstnání v Praze jsem minimálně jednou týdně v kontaktu s pacientkami, které nehovoří česky a angličtina je proto nutností. O četbě odborné zahraniční literatury, kterou musí studovat každý lékař, nemluvě.

Důležitá je podle mě i snaha naučit studenty gymnázia samostatnou práci s informacemi. Nejen látku předložit již zpracovanou k namemorování, ale rozvíjet schopnost studenta pracovat s různými informačními zdroji a naučit se z nich vyfiltrovat to podstatné. Tato dovednost je pro život na každé vysoké škole, přírodovědně i humanitně zaměřené, zcela kruciální.

Znalostem a zkušenostem nabytým na zdejším gymnáziu tedy vděčím nejenom za bezproblémové přijetí na vysokou školu, ale rovněž za hladké zahájení jejího studia a v neposlední řadě se k nim vracím i v průběhu své práce.