Školné na ČAG slouží k úhradě zejména těchto nákladů:

  • na vybavení a provoz prostor, kde probíhá výuka,
  • na učebnice a učební texty žákům plnícím povinnou školní docházku, s výjimkou jazykových cvičebnic, a na základní učebnice pro studenty vyššího gymnázia
  • Školné nám umožňuje zaměstnávat nejlepší učitele a poskytovat studentům a rodičům nejlepší služby.

V případě, že se naše úsilí setká s pílí a zodpovědností studentů, jsme přesvědčeni, že se jedná o excelentní investici do jejich šťastné budoucnosti.

Stručné shrnutí naší vize si můžete prohlédnout v infografice: