Stručné informace o škole

Jsme malá regionální soukromá škola v Českých Budějovicích. Otevíráme vždy jednu třídu osmiletého a jednu čtyřletého gymnázia. Ve třídě je průměrně 24 studentů, což je výrazně méně než na běžných gymnáziích. Vybíráme školné, jehož výška se určuje smluvně pro každý ročník. Uchazeči jsou přijímáni ke studiu na základě jednotných přijímacích zkoušek. Zohledňujeme také jejich dosavadní prospěch a úspěchy v soutěžích, přijímáme přibližně polovinu uchazečů.

Úřední a povinně zveřejňované údaje jsou dostupné na Úřední desce a v Základních informacích.

Významné body naší filozofie shrnuje infografika:

Kontakt pro tisk

RNDr. Pavel Soukup, Ph.D.

Grafické materiály

Soubory níže mohou být použity výhradně v tiskovinách (i elektronických) které se zabývají nebo odkazují na Česko-anglické gymnázium s.r.o. Jejich uživatel nesmí předstírat podporu naší školou nebo se vydávat za její součást.

Symboly školy

Logo školy

Fotografie školy

Tyto fotografie pořídil student Filip Lexa a věnoval škole. Děkujeme.

Letecký snímek školy.