Nadcházející události – pro uchazeče o studium

Ve středu 29. března 2023 si mohou budoucí studenti vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto v autentickém prostředí školy.

Jak se přihlásit?

Přihlášky ke studiu pro školní rok 2023/2024 bylo třeba doručit do kanceláře ČAG nejpozději do 1. 3. 2023.

Další informace najdete v sekci Uchazeči

Specifikace požadavků na jednotné přijímací zkoušky CERMAT – osmileté gymnázium

Specifikace požadavků na jednotné přijímací zkoušky CERMAT – čtyřleté gymnázium