Zde vypisujeme s dostatečným předstihem aktuální termíny všech významných událostí jako jsou dny otevřených dveří, přijímací zkoušky a podobně.

Nadcházející události

Podání přihlášky ke studiu pro školní rok 2021/2022 nejpozději do 1. 3. 2022

Dny otevřených dveří

  • 1. termín ve středu 10. listopadu 2021
  • 2. termín ve středu 12. ledna 2022 vždy 14:30 – 17:00

Přijímací zkoušky nanečisto – 19. ledna a 30. března 2022

Specifikace požadavků na jednotné přijímací zkoušky CERMAT – osmileté gymnázium

Specifikace požadavků na jednotné přijímací zkoušky CERMAT – čtyřleté gymnázium