Klub vznikl ze zákona jako občanské sdružení (později změněno na zapsaný spolek) a jeho činnost i pravidla jsou popsána ve Stanovách, které jsou Vám k dispozici níže. Klub si klade za cíl sdružovat bývalé absolventy a přátele školy a povzbudit jejich vzájemnou spolupráci, podporovat vzdělávací cíle ČAG i pomáhat současným studentům při volbě budoucího povolání. Klub navazuje na absolventské tradice, které jsou  živé v západních zemích, zejména v anglosaských oblastech. Založení Klubu bylo rovněž jedním z počinů, jímž si ČAG připomněl 20. výročí svého založení.

Navštivte naši komunitu na Facebooku – https://www.facebook.com/absolventicag/