Česko-anglické gymnázium s.r.o., Třebízského 1010/9, 370 06 České Budějovice 5, se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

Toto prohlášení přístupnosti se vztahuje na stránky společnosti na adrese www.cag.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou úplně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vložené dokumenty

Veškeré vložené dokumenty jsou v podobě obecně rozšířených textových formátů, které lze otevřít volně dostupnými programy. Konkrétně se jedná o tyto formáty:

  • doc, docx, xls, xlsx – dokumenty je možné otevřít v Open source kancelářském balíku Libre Office (resp. Open Office) – pro MS Windows viz https://cs.libreoffice.org/
  • pdf – dokumety v tomto formátu lze otevřít aplikací Adobe Reader – pro MS Windows volně ke stažení na webu https://get.adobe.com/cz/reader/otherversions/
  • zip – archiv souborů, k jeho otevření lze instalovat program 7-zip, ke stažení na webu https://www.7-zip.org/

Klávesové zkratky

Jednotné klávesové zkratky

  • 0 = Přímo na obsah – přeskočí na unikátní obsah stránky
  • 1 = Nápověda ke klávesovým zkratkám – otevře stránku s informací o použitých klávesových zkratkách
  • 2 = Hlavní strana – odkaz na úvodní stránku
  • 3 = Mapa stránek – odkaz na mapu stránek
  • 4 = Neobsazeno
  • 5 = Navigační menu – odkaz vedoucí na začátek hlavního navigačního menu

Použití zkratek v prohlížeči

Pozor: Pro volbu čísel používejte horní řádek na klávesnici, nikoliv numerický blok vpravo.

Internet Explorer ve Windows
Požadovanou akci na české klávesnici vyvoláte současným stisknutím kláves Levý Alt + Shift + přiřazené číslo.
Pro potvrzení akce je potřeba stisknout klávesu ENTER.

Mozilla Firefox ve Windows a na Linuxu
Požadovanou akci na české klávesnici vyvoláte současným stisknutím kláves Levý Alt + Shift + přiřazené číslo.

Opera ve Windows
Požadovanou akci na české klávesnici vyvoláte současným stisknutím kláves Shift + Esc + přiřazené číslo.

Mozilla Firefox na Mac OS X
Požadovanou akci na české klávesnici vyvoláte současným stisknutím kláves Ctrl + přiřazené číslo.

Safari na Mac OS X
Požadovanou akci na české klávesnici vyvoláte současným stisknutím kláves Ctrl + Alt + přiřazené číslo.

Google Chrome ve Windows
Požadovanou akci na české klávesnici vyvoláte současným stisknutím kláves Ctrl + Shift + přiřazené číslo.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo dne 21. 9. 2020 vypracováno na základě vlastního posouzení vlastníkem webové prezentace (v souladu s čl. 3. odt. 1 prováděcího rozhodnutí komise EU 2018/1523).

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vlastník stránek si klade za cíl zpřístupnit webovou prezentaci všem jejím uživatelům v souladu s základními principy přístupnosti. Nabudete-li dojmu, že webová prezentace obsahuje části, které jsou v rozporu s těmito principy neváhejte kontaktovat administrátora.

webmaster: Pavel Soukup
e-mail: psoukup@cag.cz

Postupy pro prosazování práva

Pokud uživatel nabude dojmu, že webová stránka organizace neposkytuje informace v souladu s výše uvedenými pravidly a vyčerpal všechny možnosti komunikace se zástupci organizace či provozovatelem webu, může skutečnost oznámit příslušnému orgánu pro prosazování práva.

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz