Těší nás, že zvažujete studium na naší škole. K tomu, abyste se stali naší studentkou/studentem, musíte nejprve včas (do 20. února 2024) vyplnit přihlášku a odevzdat v kanceláři ČAG.

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 bude probíhat podle novely Školského zákona, která by měla platit od ledna 2024. Všechny potřebné informace najdeme zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/index.html

Uchazeči o studium ve čtyřletém i osmiletého oboru budou skládat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které zajišťuje společnost CERMAT. Přilepšit vám může váš prospěch na ZŠ a úspěchy v předmětových olympiádách. Na základě těchto výsledků budou přijati ti nejlepší z vás.

Pro zájemce otevřeme přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které budou probíhat od 17. 1. 2024 každou středu od 15:00 do 17:00 (celkem 10 lekcí)

Také připravujeme přijímací zkoušky nanečisto 11. ledna 2024 a 3. dubna 2024.

Jednotné přijímací zkoušky CERMAT:

Čtyřletý obor

1. termín pátek 12. dubna 2024

2. termín pondělí 15. dubna 2024

Osmiletý obor

1. termín úterý 16. dubna 2024

2. termín středa 17. dubna 2024

náhradní termíny

1. náhradní termín pondělí 29. dubna 2024

2. náhradní termín úterý 30. dubna 2024

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce CERMAT

Ani čtyřletý ani osmiletý obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

Informace o dalších termínech zveřejňujeme s dostatečným předstihem v sekci Aktuality > Termíny.

Předpokládané počty uchazečů přijímaných v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:

  • do čtyřletého oboru 79-41-K/41 Gymnázium, denní studium 24 uchazečů
  • do osmiletého oboru 79-41-K/81 Gymnázium, denní studium 28 uchazečů.