Těší nás, že zvažujete studium na naší škole. K tomu, abyste se stali naší studentkou/studentem, musíte nejprve včas vyplnit přihlášku.

Následně budete absolvovat do osmiletého oboru jednotné přijímací zkoušky z češtiny a matematiky, které zajišťuje společnost CERMAT. Do čtyřletého oboru budou studenti skládat školní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Přilepšit vám může váš prospěch na ZŠ a úspěchy v předmětových olympiádách. Na základě těchto výsledků budou přijati ti nejlepší z vás.

Zájemci se mohou účastnit přijímacích zkoušek nanečisto, které se budou konat 31.3.2021.

Osmiletý obor:

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce CERMAT

Čtyřletý obor:

Informace o dalších termínech zveřejňujeme s dostatečným předstihem v sekci Aktuality > Termíny.

Předpokládané počty uchazečů přijímaných v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:

  • do čtyřletého oboru 79-41-K/41 Gymnázium, denní studium 15 uchazečů
  • do osmiletého oboru 79-41-K/81 Gymnázium, denní studium 25 uchazečů.

Přejeme vám úspěšné přípravy a hodně zdaru při přijímací zkoušce a těšíme se na vás.