Těší nás, že zvažujete studium na naší škole. K tomu, abyste se stali naší studentkou/studentem, musíte nejprve včas (do 1. března) vyplnit přihlášku.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 se řídí novým Opatřením MŠMT (aktualizováno 15.3.2021)

Uchazeči o studium v osmiletého oboru budou absolvovat jednotné přijímací zkoušky z češtiny a matematiky, které zajišťuje společnost CERMAT. Do čtyřletého oboru se jednotná přijímací zkouška nekoná, uchazeči budou školní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Přilepšit vám může váš prospěch na ZŠ a úspěchy v předmětových olympiádách. Na základě těchto výsledků budou přijati ti nejlepší z vás.

Zájemci se mohou účastnit přijímacích zkoušek nanečisto, které se budou konat nově 21. 4. 2021 distanční formou.

Osmiletý obor – jednotné přijímací zkoušky:

1. termín středa 5. května 2021

2. termín čtvrtek 6. května 2021

náhradní termíny

1. náhradní termín středa 2. června 2021

2. náhradní termín čtvrtek 3. června 2021

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce CERMAT

Čtyřletý obor – školní přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky:

  • pátek 7. května 2021

náhradní termín

pátek 4. června 2021

Informace o dalších termínech zveřejňujeme s dostatečným předstihem v sekci Aktuality > Termíny.

Předpokládané počty uchazečů přijímaných v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:

  • do čtyřletého oboru 79-41-K/41 Gymnázium, denní studium 15 uchazečů
  • do osmiletého oboru 79-41-K/81 Gymnázium, denní studium 25 uchazečů.

Přejeme vám úspěšné přípravy a hodně zdaru při přijímací zkoušce a těšíme se na vás.