Těší nás, že zvažujete studium na naší škole. K tomu, abyste se stali naší studentkou/studentem, je třeba do 20. února 2024 podat přihlášku ke studiu na ČAG. Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 probíhá podle novely Školského zákona (č. 561/2004 Sb., v platném znění) a Vyhlášky MŠMT ČR o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a  vzdělávání na konzervatořích č. 422/2023 Sb. V letošním roce podáváte tři přihlášky na tři různé školy/obory. Důležité je dobře zvolit pořadí škol, na první místo dát tu, kterou si přejete nejvíc.

Všechny potřebné informace najdeme zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/index.html

Možné způsoby podání přihlášky ke studiu: a) elektronicky (ověřenou elektronickou identitou NIA), b) podáním výpisu vytištěného z online systému, c) podáním vyplněného tiskopisu s přílohami. Doporučujeme první možnost. Rádi pomůžeme s podáním přihlášky ke studiu.

Pokud se rozhodnete pro osobní podání, zde je k dispozici přihláška ke studiu a další přílohy, které je třeba vyplnit. Nevyžadujeme potvrzení od lékaře.

Do přihlášky vyplňte kontaktní údaje (telefon a e-mail) na rodiče – v případě přijetí vám budeme volat, abychom si mohli domluvit schůzku k podpisu smlouvy o studiu.

Uchazeči o studium ve čtyřletém i osmiletého oboru budou skládat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které zajišťuje společnost CERMAT. Přilepšit vám může váš prospěch na ZŠ a úspěchy v předmětových olympiádách. Na základě těchto výsledků budou přijati ti nejlepší z vás, přednostně ti, kteří si zaspali v přihlášce ke studiu naši školu na první místo.

Pro zájemce probíhají přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, a to od 17. 1. 2024 každou středu od 15:00 do 17:00 (celkem 10 lekcí)… ještě je možné přidat se.

Také připravujeme přijímací zkoušky nanečisto 3. dubna 2024.

Jednotné přijímací zkoušky CERMAT se budou konat v těchto termínech, 14 dní předem pošleme pozvánku:

Čtyřletý obor

1. termín pátek 12. dubna 2024

2. termín pondělí 15. dubna 2024

Osmiletý obor

1. termín úterý 16. dubna 2024

2. termín středa 17. dubna 2024

náhradní termíny

1. náhradní termín pondělí 29. dubna 2024

2. náhradní termín úterý 30. dubna 2024

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce CERMAT

Informace o dalších termínech zveřejňujeme s dostatečným předstihem v sekci Aktuality > Termíny.

Předpokládané počty uchazečů přijímaných v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:

  • do čtyřletého oboru 79-41-K/41 Gymnázium, denní studium 24 uchazečů
  • do osmiletého oboru 79-41-K/81 Gymnázium, denní studium 26 uchazečů.

Přejeme vám hodně úspěchů v přijímacím řízení a těšíme se na vás, profesorský sbor ČAG.