Těší nás, že zvažujete studium na naší škole. K tomu, abyste se stali naší studentkou/studentem, musíte nejprve včas (do 1. března 2022) vyplnit přihlášku a odevzdat v kanceláči ČAG.

Uchazeči o studium ve čtyřletém i osmiletého oboru budou skládat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které zajišťuje společnost CERMAT. Přilepšit vám může váš prospěch na ZŠ a úspěchy v předmětových olympiádách. Na základě těchto výsledků budou přijati ti nejlepší z vás.

Zájemci se mohou účastnit přijímacích zkoušek nanečisto 19. ledna 2022 a 30. března 2022.

Jednotné přijímací zkoušky CERMAT:

Čtyřletý obor

1. termín úterý 12. dubna 2022

2. termín středa 13. dubna 2022

Osmiletý obor

1. termín úterý 19. dubna 2022

2. termín středa 20. dubna 2022

náhradní termíny

1. náhradní termín úterý 10. května 2022

2. náhradní termín středa 11. května 2022

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce CERMAT

Informace o dalších termínech zveřejňujeme s dostatečným předstihem v sekci Aktuality > Termíny.

Předpokládané počty uchazečů přijímaných v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023:

  • do čtyřletého oboru 79-41-K/41 Gymnázium, denní studium 25 uchazečů
  • do osmiletého oboru 79-41-K/81 Gymnázium, denní studium 30 uchazečů.

Přejeme vám úspěšné přípravy a hodně zdaru při přijímací zkoušce a těšíme se na vás.