Těší nás, že zvažujete studium na naší škole. K tomu, abyste se stali naší studentkou/studentem, musíte nejprve včas (do 1. března 2023) vyplnit přihlášku a odevzdat v kanceláči ČAG.

Uchazeči o studium ve čtyřletém i osmiletého oboru budou skládat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které zajišťuje společnost CERMAT. Přilepšit vám může váš prospěch na ZŠ a úspěchy v předmětových olympiádách. Na základě těchto výsledků budou přijati ti nejlepší z vás.

Pro zájemce pořádáme přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které aktuálně probíhají každou středu od 15:00 do 17:00.

Také připravujeme přijímací zkoušky nanečisto 29. března 2023.

Jednotné přijímací zkoušky CERMAT:

Čtyřletý obor

1. termín čtvrtek 13. dubna 2023

2. termín pátek 14. dubna 2023

Osmiletý obor

1. termín pondělí 17. dubna 2023

2. termín úterý 18. dubna 2023

náhradní termíny

1. náhradní termín středa 10. května 2023

2. náhradní termín čtvrtek 11. května 2023

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce CERMAT

Informace o dalších termínech zveřejňujeme s dostatečným předstihem v sekci Aktuality > Termíny.

Předpokládané počty uchazečů přijímaných v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024:

  • do čtyřletého oboru 79-41-K/41 Gymnázium, denní studium 20 uchazečů
  • do osmiletého oboru 79-41-K/81 Gymnázium, denní studium 25 uchazečů.