Vedení školy

RNDr. Mgr. Pavel Soukup, Ph.D., ředitel
absolvent PřF JU, informatika a biologie, doktor hydrobiologie, v týmu od roku 2015
tel. 380 425 132, napsat e-mail

Mgr. Eva Draslarová, zástupkyně ředitele
absolventka MFF UK, matematika, výpočetní technika, v týmu od roku 2008
tel. 380 425 130, napsat e-mail

Mgr. Štěpánka Kloudová, zástupkyně ředitele pro zahraniční vztahy a výuku jazyků
absolventka PF JU, anglický jazyk, německý jazyk, v týmu od roku 1998
tel. 380 425 137, napsat e-mail

Mgr. Karel Bohoněk, zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz školy
absolvent PF JU, v týmu od roku 2013
tel. 380 425 136, napsat e-mail

Pedagogický sbor

Třídní učitelé

Prima

Mgr. Klára Drsová
absolventka PF JU, zeměpis, matematika, informatika, v týmu od 2023
tel. 380 425 138, napsat napsat e-mail

Sekunda

Mgr. Irena Marušincová
absolventka FF MU, francouzština, němčina, v týmu od roku 2002
tel. 380 425 150, napsat e-mail

Tercie

Mgr. et Mgr. Květa Měšťanová, PhD.
absolventka FF a PF JU, český jazyk, výchova k občanství, v týmu od roku 2017
tel. 380 425 146, napsat e-mail

Kvarta

Mgr. Monika Maradová
absolventka PřF JU, biologie, chemie, tematická angličtina, výchovná poradkyně, v týmu od roku 2005
tel. 380 425 142, napsat e-mail

Kvinta

Mgr. Lukáš Erhart, asistent ředitele pro tělovýchovnou oblast, metodik prevence patologických jevů
absolvent FTVS UK, tělesná výchova, v týmu od roku 2002
tel. 380 425 148, napsat e-mail

Sexta

Mgr. Vejsada Marek
absolvent MFF UK, matematika, fyzika, v týmu od roku 1995
tel. 380 425 142, napsat e-mail

Septima

Mgr. Daniel Hoffmann
absolvent PF JU, společenské vědy, dějepis, anglický jazyk, v týmu od roku 2020
tel. 380 425 149, napsat e-mail

Oktáva

RNDr. Libuše Pustinová, asistentka ředitele pro matematicko-fyzikální oblast
absolventka MFF UK, matematika, fyzika, v týmu od roku 1994
tel. 380 425 138, napsat e-mail

1. ročník

Mgr. Kristýna Komůrková
absolventka PF JU, matematika, informatika, v týmu od 2022
tel. 380 425 130, napsat e-mail

2. ročník

Mgr. Zbyněk Šedivý
absolvent PF JU, biologie, tělesná výchova, v týmu od roku 2013
tel. 380 425 148, napsat e-mail

3. ročník

Mgr. Zdeňka Hucková
absolventka FF UK, český jazyk, francouzský jazyk, v týmu od roku 2003
tel. 380 425 139, napsat e-mail

4. ročník

RNDr. Květa Tůmová, asistentka ředitele pro přírodovědnou oblast
absolventka PřF UK, biologie, chemie, v týmu od roku 1995
tel. 380 425 141 napsat e-mail

Pedagogové

Mgr. Eva Crhová
absolventka PF JU, německý jazyk, český jazyk, v týmu od roku 2018
tel. 380 425 150, napsat e-mail

Mgr. Eliška Čihovská
absolventka PF ZČU, anglický jazyk, v týmu od roku 2009
tel. 380 425 140, napsat e-mail

Mgr. Veronika Dočkálková
absolventka PF JU, výtvarná výchova, dějiny umění, v týmu od 2021
tel. 380 425 153, napsat e-mail

Mgr. Jesus Javier Castillo Escóbar
absolvent ZSF JU, španělský jazyk, konverzace ve španělském jazyce, v týmu od roku 2008
tel. 380 425 139, napsat e-mail

Bc. Veronika Grant
absolventka FF JU, anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce, v týmu od roku 2023
tel. 380 425 137, napsat e-mail

Mgr. David Hartman, správce sítě, ICT koordinátor
absolvent PF JU, fyzika, informatika, v týmu od roku 2001
tel. 380 425 135, napsat e-mail

Mgr. Lucie Jílková
absolventka PF JU, výtvarná výchova, dějiny umění, v týmu od roku 2018
tel. 380 425 153, napsat e-mail

Mgr. Petra Klee
absolventka PF ZČU, anglický jazyk, český jazyk, občanská výchova, základy společenských věd, v týmu od roku 2008
tel. 380 425 157, napsat e-mail

Mgr. Petr Klier, asistent ředitele pro humanitní oblast, knihovník
absolvent MU v Brně, český jazyk, dějepis, v týmu od roku roku 2006
tel. 380 425 154, napsat e-mail

Ing. Nina Kubešová
absolventka ZF JU, anglický jazyk, v týmu od roku 2015
tel. 380 425 152, napsat e-mail

RNDr. Danuše Lhotková, jednatelka společnosti
absolventka PřF UK, matematika, zeměpis, v týmu od roku 1993
tel. 380 425 131, napsat e-mail

Mgr. et Mgr. Lenka Maliariková
absolventka FF JU, španělský jazyk, italský jazyk, sociální sítě a web, v týmu od roku 2015
tel. 380 425 139, napsat e-mail

Bc. Stephen Muckley
absolvent Cork Institute of Technology, angličtina, tématická angličtina, konverzace v anglickém jazyce, v týmu od roku 2010
tel. 380 425 159, napsat e-mail

Mgr. Jana Pechová
absolventka PF JU, anglický jazyk, český jazyk, v týmu od roku 2008
tel. 380 425 145, napsat e-mail

B.A. Karey Rawitscher
absolventka Oberlin College, USA, anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce, Political Science, v týmu od roku 2008
tel. 380 425 155, napsat e-mail

Mgr. Lucie Starčevská
absolventka PřF JU a PF JU, biologie, anglický jazyk, ekologická výchova, v týmu od roku 1998
tel. 380 425 143, napsat e-mail

Mgr. Andrea Štětková
absolventka FTVS UK Praha, tělesná výchova, v týmu od roku 1995
tel. 380 425 158, napsat e-mail

M.A. Amy D. Valladares, Ph.D.
absolventka New York University, anglický jazyk, tematická angličtina a anglická konverzace, debatování,
v týmu od roku 2018
tel. 380 425 153, napsat e-mail

MgA. Václav Žák
absolvent Hochschule für Musik Köln, SRN, hudební výchova, v týmu od roku 2014
tel. 380 425 147, napsat e-mail

Externí pedagogové
Doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. – tematická angličtina (Science)
Bc. Lyubov Symovonyk – ruský jazyk

Administrace

Ludmila Whiteside, asistentka zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz, studentský poradce
tel. 380 425 133, napsat e-mail

Technické zázemí

Radek Borovka, školník
Martina Kopačková, uklízečka
Edita Vocásková, uklízečka
Monika Vodičková, uklízečka