Vedení školy

RNDr. Mgr. Pavel Soukup, Ph.D., ředitel
absolvent PřF JU, informatika a biologie, doktor hydrobiologie, v týmu od roku 2015
tel. 380 425 132, napsat email

Mgr. Eva Draslarová, zástupkyně ředitele
absolventka MFF UK, matematika, výpočetní technika, v týmu od roku 2008
tel. 380 425 130, napsat email

Mgr. Štěpánka Kloudová, zástupkyně ředitele pro zahraniční vztahy a výuku jazyků
absolventka PF JU, anglický jazyk, německý jazyk, v týmu od roku 1998
tel. 380 425 137, napsat email

Mgr. Karel Bohoněk, zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz školy
absolvent PF JU, v týmu od roku 2013
tel. 380 425 136, napsat email

Pedagogický sbor

RNDr. Danuše Lhotková, jednatelka společnosti
absolventka PřF UK, matematika, zeměpis, v týmu od roku 1993
tel. 380 425 131, napsat email

RNDr. Libuše Pustinová, třídní 4. ročníku asistentka ředitele pro matematicko-fyzikální oblast
absolventka MFF UK, matematika, fyzika, v týmu od roku 1994
tel. 380 425 138, napsat email

RNDr. Květa Tůmová, třídní 3. ročníku, asistentka ředitele pro přírodovědnou oblast
absolventka PřF UK, biologie, chemie, v týmu od roku 1995
tel. 380 425 141 napsat email

Mgr. Vejsada Marek, třídní Kvinty
absolvent MFF UK, matematika, fyzika, v týmu od roku 1995
tel. 380 425 142, napsat email

Mgr. Andrea Štětková
absolventka FTVS UK Praha, tělesná výchova, v týmu od roku 1995
tel. 380 425 158, napsat email

Mgr. Lucie Starčevská
absolventka PřF JU a PF JU, biologie, anglický jazyk, ekologická výchova, v týmu od roku 1998
tel. 380 425 143, napsat email

Mgr. Petr Mašek, třídní Septimy, poradce pro VŠ
absolvent PřF UK, matematika, zeměpis, v týmu od roku 2000
tel. 380 425 156, napsat mail

Mgr. David Hartman, správce sítě, ICT koordinátor
absolvent PF JU, fyzika, informatika, v týmu od roku 2001
tel. 380 425 135, napsat email

Mgr. Irena Marušincová, třídní Primy
absolventka FF MU, francouzština, němčina, v týmu od roku 2002
tel. 380 425 150, napsat email

Mgr. Lukáš Erhart, třídní Kvarty, asistent ředitele pro tělovýchovnou oblast, metodik prevence patologických jevů
absolvent FTVS UK, tělesná výchova, v týmu od roku 2002
tel. 380 425 148, napsat email

Mgr. Zdeňka Hucková, třídní 2. ročníku
absolventka FF UK, český jazyk, francouzský jazyk, v týmu od roku 2003
tel. 380 425 139, napsat email

Mgr. Monika Maradová
absolventka PřF JU, biologie, chemie, tematická angličtina, výchovná poradkyně, v týmu od roku 2005
tel. 380 425 142, napsat email

Mgr. Petr Klier, třídní Oktávy, asistent ředitele pro humanitní oblast, knihovník,
absolvent MU v Brně, český jazyk, dějepis, v týmu od roku roku 2006
tel. 380 425 154, napsat email

Mgr. Jana Pechová, třídní Tercie
absolventka PF JU, anglický jazyk, český jazyk, v týmu od roku 2008
tel. 380 425 145, napsat email

Mgr. Petra Klee
absolventka PF ZČU, anglický jazyk, český jazyk, občanská výchova, základy společenských věd, v týmu od roku 2008
tel. 380 425 157, napsat email

B.A. Karey Rawitscher
absolventka Oberlin College, USA, anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce, Political Science, v týmu od roku 2008
tel. 380 425 155, napsat email

Mgr. Jesus Javier Castillo Escóbar
absolvent ZSF JU, španělský jazyk, konverzace ve španělském jazyce, v týmu od roku 2008
tel. 380 425 139, napsat email

Mgr. Eliška Čihovská
absolventka PF ZČU, anglický jazyk, v týmu od roku 2009
tel. 380 425 140, napsat email

Bc. Stephen Muckley
absolvent Cork Institute of Technology, angličtina, tématická angličtina, konverzace v anglickém jazyce, v týmu od roku 2010
tel. 380 425 159, napsat email

Mgr. Zbyněk Šedivý, třídní 1. ročníku
absolvent PF JU, biologie, tělesná výchova, v týmu od roku 2013
tel. 380 425 148, napsat email

MgA. Václav Žák
absolvent Hochschule für Musik Köln, SRN, hudební výchova, v týmu od roku 2014
tel. 380 425 147, napsat email

Ing. Nina Kubešová
absolventka ZF JU, anglický jazyk, v týmu od roku 2015
tel. 380 425 152, napsat email

Mgr. et Mgr. Lenka Maliariková
absolventka FF JU, španělský jazyk, italský jazyk, sociální sítě a web, v týmu od roku 2015
tel. 380 425 139, napsat email

Mgr. et Mgr. Květa Měšťanová, PhD., třídní Sekundy
absolventka FF a PF JU, český jazyk, výchova k občanství, v týmu od roku 2017
tel. 380 425 146, napsat mail

Mgr. Eva Crhová
absolventka PF JU, německý jazyk, český jazyk, v týmu od roku 2018
tel. 380 425 150, napsat email

Mgr. Lucie Jílková
absolventka PF JU, výtvarná výchova, dějiny umění, v týmu od roku 2018
tel. 380 425 153, napsat email

M.A. Amy D. Valladares, Ph.D.
absolventka New York University, anglický jazyk, tematická angličtina a anglická konverzace, debatování,
v týmu od roku 2018
tel. 380 425 153, napsat email

Mgr. Daniel Hoffmann, třídní Sexty
absolvent PF JU, společenské vědy, dějepis, anglický jazyk, v týmu od roku 2020
tel. 380 425 149, napsat email

Ludmila Whiteside
High Peak College UK, anglický jazyk, anglická konverzace, v týmu od roku 2020
tel. 380 425 133, napsat email

Mgr. Veronika Dočkálková
absolventka PF JU, výtvarná výchova, dějiny umění, v týmu od 2021
tel. 380 425 153, napsat email

Mgr. Kristýna Komůrková
absolventka PF JU, matematika, informatika, v týmu od 2022
tel. 380 425 130, napsat email

Externí pedagogové
Doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. – tematická angličtina (Science)
Bc. Lyubov Symovonyk – ruský jazyk

Administrace

Ludmila Whiteside, asistentka zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz
tel. 380 425 133, napsat email

Technické zázemí

Radek Borovka, školník
Iveta Krlínová, uklízečka
Elvíra Thondikeová, uklízečka
Edita Vocásková, uklízečka