Vedení školy

RNDr. Danuše Lhotková, ředitelka
absolventka PřF UK, matematika, zeměpis, v týmu od roku 1993
tel. 380 425 132, napsat email

Mgr. Eva Draslarová, zástupkyně ředitelky
absolventka MFF UK, matematika, výpočetní technika, v týmu od roku 2008
tel. 380 425 130, napsat email

Mgr. Štěpánka Kloudová, zástupkyně ředitelky pro zahraniční vztahy a výuku jazyků
absolventka PF JU, anglický jazyk, německý jazyk, v týmu od roku 1998
tel. 380 425 137, napsat email

Mgr. Karel Bohoněk, zástupce ředitelky pro ekonomiku a provoz školy
absolvent PF JU, v týmu od roku 2013
tel. 380 425 136, napsat email

Pedagogický sbor

Eva Kordová
absolventka FF UK, tematická angličtina, český a anglický jazyk, v týmu od 1992
tel. 380 425 152, napsat email

RNDr. Libuše Pustinová, třídní 2. ročníku asistentka ředitelky pro matematicko-fyzikální oblast
absolventka MFF UK, matematika, fyzika, v týmu od roku 1994
tel. 380 425 138, napsat email

RNDr. Květa Tůmová, třídní 1.ročníku, asistentka ředitelky pro přírodovědnou oblast
absolventka PřF UK, biologie, chemie, v týmu od roku 1995
tel. 380 425 141 napsat email

Mgr. Vejsada Marek, třídní Tercie
absolvent MFF UK, matematika, fyzika, v týmu od roku 1995
tel. 380 425 142, napsat email

Mgr. Andrea Štětková
absolventka FTVS UK Praha, tělesná výchova, v týmu od roku 1995
tel. 380 425 158, napsat email

Mgr. Lucie Starčevská, třídní Oktávy
absolventka PřF JU a PF JU, biologie, anglický jazyk, ekologická výchova, v týmu od roku 1998
tel. 380 425 143, napsat email

Mgr. Petr Mašek, třídní Kvinty, poradce pro VŠ
absolvent PřF UK, matematika, zeměpis, v týmu od roku 2000
tel. 380 425 156, napsat mail

Mgr. David Hartman, správce sítě, ICT koordinátor
absolvent PF JU, fyzika, informatika, v týmu od roku 2001
tel. 380 425 135, napsat email

Mgr. Irena Marušincová, třídní 3. ročníku
absolventka FF MU, francouzština, němčina, v týmu od roku 2002
tel. 380 425 150, napsat email

Mgr. Lukáš Erhart, třídní v Sekundě, asistent ředitelky pro tělovýchovnou oblast, metodik prevence patologických jevů
absolvent FTVS UK, tělesná výchova, v týmu od roku 2002
tel. 380 425 148, napsat email

Mgr. Zdeňka Hucková, třídní 4. ročníku
absolventka FF UK, český jazyk, francouzský jazyk, v týmu od roku 2003
tel. 380 425 139, napsat email

Mgr. Monika Maradová
absolventka PřF JU, biologie, chemie, tematická angličtina, výchovná poradkyně, v týmu od roku 2005
napsat email

Mgr. Petr Klier, třídní Sexty, asistent ředitelky pro humanitní oblast, knihovník,
absolvent MU v Brně, český jazyk, dějepis, v týmu od roku roku 2006
tel. 380 425 154, napsat email

Mgr. Jana Pechová, třídní Primy
absolventka PF JU, anglický jazyk, český jazyk, v týmu od roku 2008
tel. 380 425 145, napsat email

Mgr. Petra Klee
absolventka PF ZČU, anglický jazyk, český jazyk, občanská výchova, základy společenských věd, v týmu od roku 2008
tel. 380 425 157, napsat email

B.A. Karey Rawitscher
absolventka Oberlin College, USA, anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce, Political Science, v týmu od roku 2008
tel. 380 425 155, napsat email

Mgr. Jesus Javier Castillo Escóbar
absolvent ZSF JU, španělský jazyk, konverzace ve španělském jazyce, v týmu od roku 2008
tel. 380 425 139, napsat email

Mgr. Eliška Čihovská
absolventka PF ZČU, anglický jazyk, v týmu od roku 2009
tel. 380 425 140, napsat email

Bc. Stephen Muckley
absolvent Cork Institute of Technology, angličtina, tématická angličtina, konverzace v anglickém jazyce, v týmu od roku 2010
tel. 380 425 159, napsat email

Mgr. Zbyněk Šedivý, třídní Septimy
absolvent PF JU, biologie, tělesná výchova, v týmu od roku 2013
tel. 380 425 148, napsat email

MgA. Václav Žák
absolvent Hochschule für Musik Köln, SRN, hudební výchova, v týmu od roku 2014
tel. 380 425 147, napsat email

Ing. Nina Kernerová
absolventka ZF JU, anglický jazyk, v týmu od roku 2015
tel. 380 425 152, napsat email

Mgr.et Mgr. Lenka Maliariková
absolventka FF JU, španělský jazyk, italský jazyk, v týmu od roku 2015
tel. 380 425 139, napsat email

Mgr. Pavel Soukup, PR manažer
absolvent PřF JU, informatika, v týmu od roku 2015
tel. 380 425 130, napsat email

Mgr. et Mgr. Květa Měšťanová, PhD., třídní Kvarty
absolventka FF a PF JU, český jazyk, výchova k občanství, v týmu od roku 2017
tel. 380 425 146, napsat mail

Mgr. Eva Crhová
absolventka PF JU, německý jazyk, český jazyk, v týmu od roku 2018
tel. 380 425 150, napsat email

Mgr. Lucie Jílková
absolventka PF JU, výtvarná výchova, dějiny umění, v týmu od roku 2018
tel. 380 425 153, napsat email

M.A. Amy D. Valladares, Ph.D.
absolventka New York University, anglický jazyk, tematická angličtina a anglická konverzace, debatování, v týmu od roku 2018
tel. 380 425 153, napsat email

Mgr. Markéta Kulíková
absolventka PF JU, výtvarná výchova, dějiny umění, v týmu od roku 2019
tel. 380 425 153, napsat email

Bc. Daniel Hoffmann
absolvent PF JU, společenské vědy, dějepis, anglický jazyk, v týmu od roku 2020
napsat email

Ludmila Whiteside
High Peak College UK, anglický jazyk, anglická konverzace, v týmu od roku 2020
tel. 380 425 133, napsat email

Externí pedagogové
Doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. – tematická angličtina (Science)
Dagmar Osterloh – německá konverzace
Bc. Lyubov Symovonyk – ruský jazyk

Administrace

Ludmila Whiteside, asistentka zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz
tel. 380 425 133, napsat email

Mgr. Helena Forstová, sekretářka
tel. 380 425 133, napsat email

Technické zázemí

Radek Borovka, školník
Milena Nečasová, uklízečka
Elvíra Thondikeová, uklízečka
Edita Vocásková, uklízečka