Kontaktní osoba: Pověřenec pro ochranu osobních údajů Martin Trávníček: martin.travnicek@gauri-data.cz