Od začátku října běží herecký kurz přímo v prostorách Jihočeského divadla, který je otevřen všem, kdo chtějí víc zjistit sami o sobě, zdokonalit se v sociálních interakcích, posílit své sociální cítění, získat základní hlasovou průpravu, procvičovat si správnou výslovnost, anebo se docela prostě dokázat postavit třídě plné spolužáků bez zbytečného studu. Kurz vede zkušená lektorka MgA. Martina Pulcová ve spolupráci se Zdeňkou Huckovou, pedagožkou naší školy.

Cílem kurzu je především rozvíjení kreativity. Jeho účastníci se seznámí s různými divadelními žánry, od loutkoherectví přes pohybové herectví či autorské čtení až po LARP.

Kruh zájemců není uzavřen, i když už proběhla tři setkání. Zveme každého, kdo se chce zdokonalit ve verbální i nonverbální komunikaci, kdo si chce být jist sám sebou, kdo chce porozumět řeči těla a kdo chce strávit příjemný čas každé úterý od 16 do 18 hodin v prostorách Ateliéru 3D.