Poslední listopadový den roku 2022 jsem se zúčastnila školení českého sociálního a především environmentálního psychologa Jana Krajhanzla. Všestranný lektor a psycholog, který se zabývá postoji a chováním české veřejnosti v environmentálních otázkách, nás přišel seznámit s jeho pohledem na komunikaci změny klimatu. Jak smysluplně předávat lidem téma změny klimatu a její správné uchopení je klíčové, jelikož nynější environmentální problémy způsobujeme my, lidé, a právě naše chování a postoje, které může ovlivnit náš způsob přemýšlení, vnímání a informovanost.

Dopracovali jsme se k několika důležitým bodům, které dělají komunikaci o největším globálním problémů lidstva smysluplnou. Lidé si často spojují klimatickou změnu s umírajícími ledními medvědy a dalšími vzdálenými příklady, které jim dávají pocit, že se nás netýká. Proto je podstatné vztahovat globální oteplování do našich životů: uvádět příklady dopadů kolem nás, zároveň přizpůsobovat možnosti zapojení daného člověka k jeho zájmům.

Stále více si všímám, jak málo časté je dívat se na environmentální problémy přes jejich počátek, který vede k řešení. Přitom je to naprosto klíčové – jsou jediným logickým pohledem na ně, protože bez činů se nikam neposuneme. Zároveň nám řešení dávají naději a zabraňují tzv. environmentálnímu žalu. Většina lidí si totiž pod pojmem změna klimatu vybaví bezmoc a úzkost. Já naopak výzvu a naději v lepší zítřky, které může každý z nás ovlivnit. Proto považuji za rozhodující směřovat veškeré vnímání problémů životního prostředí přes řešení a zapojení nás samotných, díky čemuž se nejen zlepší psychické zdraví, ale hlavně pohnou a zhmotní veškeré naděje na krásnou budoucnost.

Text: Ludmila Kozlová, 1. ročník