Není úplně obvyklé, aby se o prázdninách studenti vydali na školní akci. Tahle akce byla ale velmi výjimečná! Vybrala jsem čtyři vynikající studenty, kteří se mohli zúčastnit za odměnu za dlouhodobou aktivní práci v eko semináři i v biologii. Sabina Fraňková ze současné septimy, Kristýna Vaňková z kvinty, Terezie PitrováCedrik Pavienský z kvarty se na expedici, stejně jako já, velmi těšili a byli ochotni věnovat i trochu svého volného prázdninového času v červenci přípravám. Společně jsme vyrazili na GLOBE expedici do Estonska, na kterou jsme díky dlouhodobému zapojení do programu GLOBE získali finanční podporu od Regionální Euroasijské kanceláře pro program GLOBE, za což velmi děkujeme.

Expedice v estonském Käsmu byla mezinárodní, veškerá komunikace probíhala v angličtině – kromě České republiky přijeli studenti, učitelé a odborníci ze Slovinska, Chorvatska, Německa, Ukrajiny, Litvy, Estonska a Irska. Velmi přínosná pro nás byla i možnost čtyři dny potkávat odborníky z USA, přijeli Brian CampbellPeter Falcon z NASA, specialisté na vzdělávání a komunikaci v oblasti vědy o Zemi a partneři programu GLOBE, a Jennifer Bourgeault, ředitelka projektu GLOBE na University of New Hampshire a koordinátorka programu GLOBE ve státě New Hampshire. Měli jsme příležitost mnohé se od nich naučit a dozvědět, ale i si přátelsky popovídat a zavtipkovat. Významným hostem byl i ředitel GLOBE Implementation Office USA Tony Murphy. Slavnostního zahájení se kromě estonského ministra školství Mailise Repse zúčastnil i prezident Estonska Alar Karis.

Program expedice byl velmi pestrý a probíhal doslova od rána do noci, o čemž si můžete přečíst níže v příspěvcích zúčastněných studentů. Vraceli jsme se unavení, ale studenti za čtyři dny získali ohromné množství nových znalostí, zkušeností, praktických, jazykových a sociálních dovedností a inspirace pro své další studium, práci v programu GLOBE a možná i profesní směřování. Celá expedice probíhala s velkým důrazem na týmovou spolupráci, bylo úžasné sledovat, jak rozmanitost osobností v týmu vyústila do společného propracovaného projektu.

I přes nabitý program jsme našli čas na zaplavání v Baltském moři, ochutnávání estonských specialit, návštěvu tradiční estonské sauny a obdivování přírody největšího a nejstaršího estonského národního parku Lahemaa kolem prázdninového střediska Lainela.

(Lucie Starčevská)

Baltské moře

První den expedice 2.8.

Do hlavního města Estonska Tallinnu jsme přiletěli již 1. srpna večer. Město se nám hned líbilo, prohlédli jsme si večerní historické centrum, přístav a pochutnali si na estonské večeři.

Vše hlavní ale začalo příjezdem do Käsmu, místa konání GLOBE REGIONAL LEARNING EXPEDITION. Jakmile  jsme autobusem, který účastníky vyzvedl v Tallinnu, na místo dorazili, šli jsme se zaregistrovat a dostali jsme oficiální trička i kartičku se svým jménem i s názvem naší školy a země, odkud přijíždíme. Potom jsme se ubytovali. Já, Terka a Sabi jsme byly ve stejném pokoji ještě se třemi dalšími studentkami z Česka. Rychle jsme se seznámily a skamarádily. Cedrik byl na pokoji s Martinem, také studentem z Česka. Na celé expedici bylo celkem jen osm studentů z Česka.

Po slavnostním zahajovacím ceremoniálu a obědě jsme se šli seznámit s ostatními studenty z jiných zemích. Tato akce se jmenovala Ice Breaking. Zde jsme se rozdělili do jedenácti týmů, podle toho, co bychom chtěli měřit (hydrologie, atmosféra, vegetační pokryv a pedosféra). Já jsem si vybrala hydrologii a byla v týmu nazvaném Brown Bears = Medvědi hnědí, Cedrik a Terka byli v týmu Lynxes = Rysové, Sabča v týmu Eurasian Woodcocks = Sluky lesní, byly také dva týmy učitelů, paní učitelka Starčevská byla v týmu Beavers = Bobři (každý tým měl svoje jméno podle živočichů a rostlin vyskytujících se v Estonsku). Týmy byly mezinárodní, měly 8-10 členů a vedoucího z Estonska.

Po rozdělení do těchto skupin jsme se začali seznamovat a hrát různé seznamovací hry. Poté jsme se vydali do terénu na workshopy, kde nás lektoři učili o hydrologii, atmosféře, vegetačním pokryvu a pedosféře. Celkem workshopy trvaly čtyři hodiny, takže jsme měli hodinu na seznámení s každým tématem. Každá hodina probíhala tak, že nám na začátku lektor řekl informace o tématu a ve zbytku času, zhruba čtyřicet pět minut, jsme prováděli různá GLOBE měření.

V osm hodin se konal Cultural Evening (kulturní večer), zde si studenti připravili různé informace a jídla typická pro jejich zemi. Účastníci expedice si pak mohli projít všechny stánky a zahrát si nějakou zábavnou hru nebo i ochutnat tradiční jídlo. Samozřejmě jsme se tohoto večera také aktivně účastnili, od ochutnávání typických sladkostí (chutnaly nám dobroty z USA nebo Irska) až do provozu vlastního stánku, kde jsme měli fotky významných památek a přírody naší země i sladkosti jako například Hašlerky, Bonpari, lázeňské oplatky, největší úspěch měly žvýkačky Pedro s tetováním. V druhé části kulturního večera výpravy z jednotlivých zemí učily ostatní své národní tance nebo různé veselé národní hry.

(Kristýna Vaňková, kvinta)

Hydrologie v terénu

Druhý den expedice 3.8.

Druhý den hned po snídani studenti prezentovali své školní projekty. Náš projekt měl název Lišejníky jako bioindikátory čistoty ovzduší, prezentace se nám hodně povedla.

Po prezentacích jsme se odebrali ven, kde nám k týmům podle toho, co jsme si vybrali (vegetační pokryv, hydrologie, pedologie a atmosféra) přiřadili odborníka na daný obor. Já byla v týmu s Cedrikem a s lidmi z jiných zemí, přiřadili nám Briana z NASA, což bylo super, paní učitelka Starčevská měla jako odborníka Jennifer z University of New Hampshire, Sabča a Kristýnka odborníky z University of Tartu. Poté jsme se všichni dohodli, jaký výzkum máme v plánu na odpolední expedici, přemýšleli jsme nad výzkumnými otázkami a zkoušeli jsme vyslovovat různé hypotézy, které bychom chtěli na expedici v terénu testovat. Připravili jsme si pomůcky a další vybavení a vyrazili do terénu.

Odpolední expedice trvala pět hodin. Každý tým šel někam jinam, podle toho, co si vybrali za zaměření. My jsme měli biosféru, takže jsme šli do lesa, kde jsme zkoumali vegetační pokryv. Měřili jsme pomocí aplikace GLOBE Observer, používali jsme kategorii Land Cover (vegetační pokryv). Vytyčili jsme si pomocí provázků pixel = čtverec 30 x 30 m, ve kterém jsme měřili výšku stromů, mapovali druhy rostlin, měřili pokryvnost bylinného patra a korunový zápoj a podobně. Ostatní týmy také dělaly takové věci, ale jen s jiným zaměřením. Všechna data jsme shromáždili a po pěti hodinách se vydali na večeři.

Po večeři jsme měli volný čas, ale my se rozhodli jít do místního námořního muzea, které představovalo historii celé vesnice Käsmu. Uvnitř byla vystavena spousta věcí, které byly spojeny hlavně s námořnictvím, hodně nás zaujaly barevné láhve, které byly skoro ve všech oknech, dále různé tradiční rybolovné pomůcky nebo staré fotografie. Zajímavostí je, že muzeum je soukromou sbírkou staršího manželského páru, který v domě i žije, součástí expozice je například i jejich obývák nebo kuchyně, během prohlídky paní pekla skořicové šátečky.

(Terezie Pitrová, kvarta)

Týmová práce v terénu
S Peterem Falconem z NASA

Třetí den expedice 4.8.

Ve čtvrtek nás opět čekal velmi nabitý program! Dopoledne jsme měli za úkol připravit prezentaci o středeční expedici. Po čtyřech hodinách intenzivní práce jsme měli prezentaci hotovou a dočkali se zaslouženého oběda. Následovaly dvě přednášky od vědců z NASA. První prezentace od Briana Campbella se týkala satelitu ICESat-2, který je schopný měřit výšku ledových štítů. Vědci díky tomu můžou pozorovat změny na roztávajícím ledu. Druhým přednášejícím byl Peter Falcon, který si připravil prezentaci o klimatické změně.

Dalším bodem programu byly GLOBE Games. Nejprve jsme si nebyli jistí, co čekat, jelikož GLOBE Games, které známe z Česka, trvají čtyři dny a ne dvě hodiny. Nakonec jsme však byli nadšení. Jedenáct týmů soupeřilo v pěti různých aktivitách. Nejvíce se mi líbila dvě stanoviště. Na jednom ze stanovišť jsme měli přinést dvě kapaliny s nejnižším a nejvyšším pH, které jsme v resortu mohli najít; jinde jsme měřili pomocí tří volitelných nástrojů plochu okna, aniž bychom se k němu mohli přiblížit, objem kamene a délku lana zamotaného mezi stromy. GLOBE Games vyhrál tým Lynxes s Cedrikem a Terkou, jako druhý se umístil náš tým Eurasian Woodcocks a bronzoví byli Beavers s paní učitelkou Starčevskou.

Na večer si každý tým připravil krátké představení, ve kterém jsme zobrazovali, jak asi bude vypadat GLOBE měření v roce 2050, 2100, 2200, 3000… Představení byla opravdu nápaditá a docela jsme se nasmáli. Podívali jsme se na výlet do vesmíru, na podmořskou výpravu nebo například na obnovení planety. Třetí den programu byl s posledním představením u konce a mohli jsme jít spát. 

(Sabina Fraňková, septima)

Vlajka Globe Regional Learning Expedition (GRLE)

Čtvrtý den expedice 5.8.

Poslední den jsme měli program jenom do oběda. První aktivitou byl Kahoot, který pro nás organizátoři připravili. Tématem Kahootu byla pomalu končící expedice a GLOBE měření. Byly tam někdy dost těžké otázky, a proto můj a Terky tým skončil jako poslední. Naštěstí Kristýna a Sabina dopadly lépe. Kahoot hrálo všech jedenáct týmů.

Následně jsme prezentovali o našich výzkumech na expedicích. Každý tým měl svoji prezentaci. Několik týmů si vybralo téma vegetační pokryv nebo hydrologie, a tak se témata prezentací trochu opakovala, ale ve všech prezentacích zazněly nějaké nové zajímavé informace. V prezentaci vždy byly výzkumné otázky, hypotézy a postup práce a zajímavosti z průběhu expedice. Na závěr měl každý tým výsledky výzkumu a svoje ověřené hypotézy. Naše prezentace s Terkou se nám hodně povedla. V týmu jsme se dohodli, že prezentovat budu já, což byl pro mě obrovský stres, ale prezentace sklidila úspěch. Ostatním týmům se prezentace také povedly, bylo až neuvěřitelné, kolik toho jednotlivé týmy dokázaly za tak krátký čas vyzkoumat a zpracovat.

Po obědě zbývalo už jen slavnostní zakončení expedice, loučení s novými kamarády a s Käsmu. Trochu nám to osladil obrovský GLOBE dort.

Dort na rozloučenou

Po skončení programu jsme si zabalili kufry a naložili je do autobusu. Potom jsme konečně plni dojmů všichni nasedli a nemohli jsme se dočkat, až se vrátíme do naší ČR. Přeci jenom platí: Všude dobře, doma nejlíp! Před odletem domů jsme ale ještě strávili příjemné odpoledne a večer prohlídkou památek a nasáváním atmosféry hlavního města Estonska Tallinnu, který je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Po noci v hotelu jsme si ještě dopoledne před odletem na letiště stihli nakoupit nějaké estonské dobroty.

Těšíme se, že ještě nějakou podobnou akci v rámci programu GLOBE v budoucnu zažijeme.

(Cedrik Pavienský, kvarta)