Mezinárodní Evropské právo, University of Malta

University of East London, Master of Laws (International Law)

Pracovala mimo jiné na Maltě, v Kataru, Malajsii, Austrálii, Dubaji, Norsku a Švýcarsku

Hovoří anglicky, norsky, francouzsky a italsky

Maluje a vystavuje obrazy například v Malajsii a Dubaji

Na ČAG a jeho profesory vzpomínám velmi ráda a jsem si jista, že za mnoho úspěchů v mém životě vděčím tomuto gymnáziu. Byla to velmi důležitá studentská léta, kdy se člověk rozvíjí a začíná přemýšlet o tom, co by chtěl v životě dělat. Žiju již 15 let v zahraničí a často se v myšlenkách vracím právě do této doby.

Gymnázium jsem navštěvovala od primy a maturovala jsem v roce 2005. Zde jsem se poprvé naučila počítačové základy. Naše generace se teprve začínala seznamovat s používáním internetu a emailů.  Dostali jsme od rodičů první mobily a začali si psát mezi sebou první SMS zprávy. Mnohem víc času než dnešní děti na sociálních sítích jsme trávili na školní zahradě, která byla velmi půvabná a za hezkého počasí jsme se tam i učili.  

Velmi ráda především vzpomínám na školní  programy. Pro mě byl velmi důležitý GLOBE program, který mi v té době otevřel mnoho možností.  Myslím, že jsem byla jedna z prvních studentek na ČAG, která pod vedením Mgr. Lucie Starčevské objevila krásu sbírání dat o počasí a srážkách pro NASA a také sbírání a rozlišování lišejníků. V začátcích jsme neměli dobré internetové spojení, a tak jsme většinu dat posílali a přijímali faxem. Často jsme to dělali o přestávkách a ve volných chvílích. Díky této zkušenosti a zájmu o ekologii a klimatologii, jsem byla vybrána Ministerstvem Zahraničních věcí reprezentovat Českou republiku v United  Nations v Haagu na konferenci  týkající se klimatických změn COOP 6  2001. Konference se konala na podporu Kyotského protokolu o snížení emisí skleníkových plynů a změnách klimatu. Zastupovala jsem zde nejmladší generaci České republiky a byla jsem součástí tzv. Youth Teams. Později jsem byla vyslána na GLOBE Games také do Norska. Zde jsme soutěžili se svými žákovskými projekty.

Díky ČAG jsem získala mnoho zkušeností a také možnost vyzkoušet si  mnoho aktivit, které škola nabízela. Zúčastnila jsem se také výměnného pobytu v Rakousku a studenti z Německa a Rakouska byli v naší rodině. Ve škole nás vyučovali rodilí mluvčí a hodiny s nimi probíhaly pouze v jejich jazyce.

Kromě GLOBE programu jsem měla ráda jazyky a tenkrát jsem vůbec netušila, jak moc budou pro můj život důležité a užitečné. Odmaturovala jsem z angličtiny a z němčiny, ale také jsem navštěvovala kurzy ruštiny a latiny. Po maturitě v roce 2005 jsem složila úspěšně zkoušky na University of Malta a získala jsem zde stipendium pro obor Mezinárodní a Evropské právo. Toto jsem  zakončila  bakalářským a později  i magisterským titulem. Po skončení studia na Maltě jsem odešla studovat do Anglie na University of East London a získala jsem  zde titul magistra v oboru Mezinárodního práva.

Na Maltě jsem pracovala pro UNHCR a Ministerstvo zahraničních věcí. Život a pracovní  nabídky v oblasti cestovního ruchu mě později  zavedly do Kataru, Malajsie, Austrálie a Dubaje. V Dubaji jsem pracovala jako stevardka u Emirates  Airlines od roku 2014 do roku 2017 a podařilo se mi procestovat téměř celý svět. U této společnosti jsem měla možnost zúročit své jazykové znalosti a  oprášila  jsem i maturitu  ze zeměpisu.

V roce 2017 jsem se přestěhovala do Osla v Norsku a zde jsem se musela naučit norštinu. V současné době žiji druhým rokem v Ženevě ve Švýcarsku. Ženeva je francouzsky mluvící kanton a tak jsem zde měla novou výzvu, naučit se francouzštinu. Udělala jsem státnici z francouzštiny a nyní se pro změnu učím italsky. Vyučuji na Univerzitě třetího věku – obor Základy umění. Malování je moje další vášeň. Tomuto oboru se věnuji již dlouho. Své obrazy jsem vystavovala v Malajsii a Dubaji.

Tento rok uplynulo již 15 let od mé maturity na ČAG a tato škola, moji profesoři i spolužáci dali určitě základ moji kosmopolitnosti a odvaze zkoušet nové věci.