Stanislava Bumbová ze sekundy se se svou básní Řeka umístila v literární soutěži Jihočeský úsměv, kterou již třináctým rokem pořádala Jihočeská vědecká knihovna ve spolupráci s Jihočeským klubem Obce spisovatelů.

Letošním tématem soutěžních prací byly zážitky z prázdnin, ze školy, z domova nebo příběhy inspirované četbou. Soutěžní práce vyhodnotila odborná porota a ty nejlepší byly zveřejněny ve sborníku Jihočeský úsměv 2022.

Stanislavě moc gratulujeme, děkujeme za účast a obrázek, který ke své básni namalovala. Poděkování patří rovněž Emě Churavé ze sekundy za její výtvarné ztvárnění.

Ema Churavá