Slovenská “první dáma”, budova z hlíny a slámy, nebo zrušený automat… To vše a zdaleka nejen to zahrnovaly mé tři dny strávené ve středním Slovensku, kam jsem byla pozvána.

Má první zahraniční lektorská zkušenost proběhla na kurzu pro zástupce slovenských Zelených škol (z mezinárodního programu Ecoschools), který se odvíjel v duchu názvu Změna je možná.

Dvojice z šesti zelených škol si 3. – 5. dubna v jediném slovenském pobytovém centru environmentální výchovy Zaježová sdílely své plány a dosavadní zkušenosti s realizací udržitelných projektů na školách. Studenty kromě soběstačně zařízené stavby zateplené balíky slámy, zpevněné hlínou a efektivním systémem nakládání s dešťovou vodou inspirovali i zkušení hosté.

Michal Wiezik přednášel o tom, jak se od zkoumání pralesů přesunul k prosazování příznivých podmínek pro životní prostředí v Evropském parlamentu. Juraj Rizman jim pomohl svými zkušenostmi s kampaňovou komunikací a zpestřil nám pobyt perličkami z jeho života v pozici slovenské “první dámy”.

V mém bloku studenti pomocí aktivity zmapovali hlavní hráče a souvislosti globálních problémů a díky nim si uvědomili jednotlivé úrovně, ve kterých je můžeme řešit, a jejich provázanost.

Společné dny jsme zakončili cestou do Zvolena zkrácenou zpíváním slovenského folklóru a odjížděli s nadějí na změnu, kterou vzájemné sdílení přináší.

Text: Ludmila Kozlová, 1. ročník