Absolvent Teologické fakulty Jihočeské univerzity v oborech Filosofie a religionistika a Filosofie

Student doktorského programu v oboru filozofie sportu

Mentální kouč a filozofický konzultant sportovců včetně mládeže ČEZ Motor České Budějovice

Když jsem před sedmi lety opouštěl ČAG, nenapadlo by mě, že se bude můj životní příběh ubírat směrem, kterým se ubíral. Kvůli zraněním jsem byl nucen přerušit hokejovou kariéru, avšak měl jsem kvalitní průpravu pro to jít na vysokou školu. Následující roky pro mě byly přesto otevíráním očí v mnoha směrech. Ponořil jsem se do studia filosofie a religionistiky, které pro mě byly od počátku obtížnou, ale lákavou výzvou. Začal jsem poznávat oblast filosofie sportu, které se i nyní věnuji v doktorském studiu. Na základě hlubokého vztahu ke sportu a objevení oblasti filosofické praxe jsem se od magisterských studií začal rozvíjet na pozici mentálního kouče a filosofického konzultanta.

Mám tu čest nyní pracovat pro Mládež Motoru, kde jsem dlouhá léta sám hrál. Potkávám se také s mladými krasobruslaři či tenisty, se kterými pracuji na sebepoznávání a nácviku mentálních technik pro jejich hru. Již na ČAGu mě lákalo studijně cestovat a na univerzitě jsem měl čas své plány uskutečnit. Rád vzpomínám na stáž na Cardiff Metropolitan University ve Walesu, přednášky na řadě zahraničních konferencí i na studijní návštěvu Oxfordu. Jsem přesvědčen, že pro realizaci řady mých plánů mi dalo kvalitní průpravu naše gymnázium.

Na ČAG vzpomínám jen v dobrém. Jako hráči ledního hokeje mi bylo umožněno studovat podle individuálního plánu, díky čemuž jsem se mohl naplno věnovat sportu. Jsem vděčný za to, že v posledním čtvrtém ročníku jsem mohl studovat dálkově z USA, kde jsem tehdy hrál juniorský hokej. ČAG mi dal mnoho příležitostí zdokonalovat se v angličtině i oblastech, které mě bavili. Naučil jsem se řešit obtížné situace, kdy jsem nestíhal či byl nucen pracovat pod tlakem. Získal jsem cenné vhledy do oblastí byznysu, společenských věd i biologie, které jsem následně využíval. Co však s odstupem času hodnotím jako nejcennější jsou spolužáci a profesoři, které jsem měl tu čest poznat. ČAG mi dal zkušenost příjemného prostředí s milými a ochotnými lidmi, na což moc rád vzpomínám.