Poslední dva květnové týdny byly věnovány závěrečným maturitním zkouškám studentů oktávy a 4. ročníku, během kterých měli možnost zkušební komisi předvést vše, co se za dobu studia na ČAG naučili.  

V pondělí 3. 6. si z rukou svých třídních učitelů a vedení školy zaslouženě převzali své diplomy. Slavnostní ceremonie proběhla v zahradě ČAG za hudebního doprovodu violoncellistů Jihočeského divadla a všech přítomný hostů z řad rodičů i učitelů.

Všem úspěšným absolventům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchu v dalším studiu!