Ve čtvrtek 20. října 2022 proběhla v budově ČAGu vernisáž výstavy pořádané u příležitosti zakončení projektu STEM3. Vyvěsili jsme šest velkých plakátů, které informují o průběhu celého projektu a také o výsledcích našich dlouhodobých měření. Vernisáž uvedly dvě studentky, které se po celou dobu trvání projektu aktivně účastnily, Sabina Fraňková ze septimy a Kristýna Vaňková z kvinty. Shrnuly průběh a výsledky projektu a připojily několik svých zážitků z mezinárodních výměn. Vernisáže se zúčastnili studenti zapojení do projektu i jejich spolužáci a kamarádi, a také učitelé našeho gymnázia. Plakáty zůstanou ve škole natrvalo, můžete si je prohlédnout třeba cestou pro svačinu. 😊

O co vlastně v celém projektu šlo? V roce 2019 získalo Česko-anglické gymnázium grant v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže a neformálního vzdělávání. Společně s gymnázii ve slovinském Mariboru a chorvatském Záhřebu pracovali studenti a učitelé na společném projektu v oblasti přírodních věd. Cílem projektu bylo mapovat kvalitu životního prostředí ve všech třech zemích a pak výsledky porovnat. Studenti se zaměřili na hydrologická měření a na mapování výskytu lišejníků jako bioindikátorů čistoty ovzduší. Do projektu se zapojili studenti z různých tříd, především ti, kteří navštěvují ekologický seminář.

Projekt jsme nazvali STEM3, což vyjadřuje, že projekt zasahuje do nejrůznějších odborných odvětví (S – science / věda, T – technology / technologie, E – engineering / inženýring, M – mathematics / matematika) a číslo tři znamená spolupráci tří škol ze tří evropských zemí. Projekt trval tři roky. Během práce na projektu studenti získali spoustu vědomostí a dovedností z různých oborů. Studenti a učitelé také navštívili partnerské země a takto se seznámili i s jednotlivými kulturami. Uskutečnilo se celkem pět mobilit neboli vzájemných výjezdů mezi zúčastněnými školami, během kterých probíhala společná tvorba pracovních listů, společná měření, porovnávání výsledků a prezentace v mezinárodních týmech. Obrovským přínosem bylo i to, že veškerá komunikace probíhala v angličtině.

Plakáty, které budou ve všech třech školách dlouhodobě informovat o průběhu a výsledcích projektu, připravil mezinárodní tým učitelů ze tří zúčastněných gymnázií. Vše jsme také zveřejnili na platformě eTwinning. Studentům zůstávají nové vědomosti a dovednosti, učitelům pracovní listy a pomůcky pro další použití a všem bohaté zážitky a věřme, že i trvalá přátelství.

Kliknutím na tento odkaz si můžete přečíst články, které jsme během realizace našeho projektu napsali.