V pátek 10. 11. nás, 3. ročník a septimu, navštívil pan Mgr. Tomáš Avramov, aby nám něco pověděl o hinduismu a Indii. Přivedl s sebou i svého kolegu ze Slovenska, pana docenta Dušana Deaka, Ph.D., indologa, který v Indii několik let žil a mohl nám předat autentické zážitky. 

Kromě historie a seznámení se s některými indickými bohy a způsoby jejich uctívání nám byl představen termín ayurvéda, což je medicínský systém zabývající se zdravým životním stylem, léčením a stravou. Získali jsme řadu informací o indické gastronomii, například, že Indové jedí stravu převážně rukama, jelikož mezi lidmi a jídlem se dotykem provádí kontakt, který je pro jejich kulturu velice důležitý, a v jejich očích se příborem oddalujeme od kontaktu se stravou. Také jsme se dozvěděli, že podle Indů existuje šest různých chutí – slaná, sladká, kyselá, hořká, pálivá a trpká, a každé jídlo, aby bylo pro náš organismus prospěšné, by mělo obsahovat všechny tyto chutě. Zmíněn byl také půst a jeho náboženské pozadí – např. na severozápadě Indie poblíž hranic s Pákistánem se jedná spíše o muslimský svátek. Půst se drží mimo jiné proto, aby si Indové uvědomili cenu jídla a uctili své bohy. 

Přednášku jsme si velice užili a jsme rádi, že naše znalosti o Indii se zase rozšířily o nové informace. 

Moc děkujeme oběma přednášejícím za krásné vyprávění a budeme se těšit na další návštěvu! 

Text: Theresa Berenika Jakubcová, 3. ročník