Letošní školní kolo biologické olympiády proběhlo online. Studenti kategorií C a D (nižší gymnázium) kromě online testu a poznávačky vypracovávali doma v kuchyni také „laboratorní“ úkoly zaměřené na vlastnosti vody v závislosti na obsahu minerálů. V kategorii A a B (vyšší gymnázium) vypracovali účastníci poměrně náročný online test i poznávačku. Děkujeme všem účastníkům a blahopřejeme vítězům: V kategorii D Cedriku Pavienskému, v kategorii C Hugovi Tůmovi, v kategorii B Anně Vávrové a v kategorii A Filipu Steinbauerovi.

Všichni postupují přímo do krajského kola, které proběhne v dubnu a v květnu dle kategorie. Pro postup do krajského kola musí účastníci z kategorií C a D ještě vypracovat praktický vstupní úkol.