Konec školního roku jsme si letos užili dosyta, bez různých pandemických omezení. S velkým potěšením jsme v zahradě školy předali maturitní vysvědčení úspěšným absolventům z oktávy a čtvrtého ročníku.

Při tradiční Garden Party, která se odehrávala pod bouřlivou oblohou jsme s nadšením poznali naše nové studenty a studentky, kteří měli společný program celé odpoledne. Při slavnosti také došlo na rozdání ocenění pro nejlepší studenty, jazykáře a reprezentanty školy a také pobídková stipendia, pro všechny výjimečně úspěšné čagány a čagánky. Zaznělo také patřičné díky všem pedagogům a ostatnímu personálu za rok zodpovědné a ochotné práce.

Nevyhnuli jsme se hořkosladkému loučení. Po letech energické a inspirativní výuky se s naším sborem a studenty rozloučila paní profesorka Eva Kordová, které přejeme radostné a klidné dny v penzi. Velkou změnu také oznámila Dr. Danuše Lhotková, která svou funkci ředitelky opouští, ale zůstává naší učitelkou geografie a jednatelkou společnosti. Jako nového ředitele majitelé vybrali stávajícího učitele Informatiky, Dr. Pavla Soukupa, který se této pozice ujme od 1. září.

Dnes jsme ještě rozdali vysvědčení a školní mikiny (kdo nemá, může si vyzvednout v úředních hodinách v kanceláři školy nebo samozřejmě v září). Nezbývá nám tedy, než popřát studentům krásné prázdniny, učitelům příjemné studijní volno a všem krásné léto. Těšíme se v září na shledanou!