V přípravném týdnu na konci srpna absolvoval učitelský sbor spolu se zaměstnanci kanceláře kurz první pomoci pod vedením záchranářů z Českého červeného kříže.

Náš bývalý student Šimon Leitgeb, básník, člen české sekce PEN klubu a organizátor kulturních událostí, se s radostí zavázal k tomu, že pro zájemce z ČAGu povede kurz tvůrčího psaní. Jeho náplní je například samotné psaní textů, objevování a rozvoj vlastního stylu či autorské čtení.

Studovna, nejmenší učebna ve škole, prošla o prázdninách proměnou, díky níž bude výuka mnohem příjemnější jak pro studenty, tak vyučující.

V neposlední řadě se můžeme pochlubit novými školními dresy, ve kterých budou naši studenti v nadcházejících letech reprezentovat ČAG na mnoha sportovních akcích.