Naše zkušenost se soutěží “Co víš o energetice?” začala pozitivně, vlak společnosti České dráhy přijel včas a v hotelu Cernigov v Hradci Králové byly naše postele přichystané. Po společné snídani jsme se vypravily do kongresového centra Aldis, kde se celá soutěž odehrávala.

Jakmile jsme se dozvěděly všechny organizační informace, šlo se na věc. Na chvilku se nás zmocnily lehké nervy, ale potom co jsme se ukázaly na podiu, nervy opadly. Úkoly byly poměrně různorodé od zvedání činek přes simulaci spuštění jaderného reaktoru až po cvičení, které vyžadovalo dovednosti jemné motoriky.

Mezi vyhodnoceními jednotlivých úkolů přišel uvolnit atmosféru pro nás neznámý zpěvák Michal Foret.

Velkým překvapením pro nás bylo získání 2. místa. Náš tým se předvedl ve složení: Natálie Hrubá, Stella Venetokli a Nela Šulcová. Celou akci hodnotíme kladně a moc jsme si ji užily. Chtěly bychom poděkovat Česko-anglickému gymnáziu za příležitost se soutěže zúčastnit.

Text: Natálie Hrubá, Stella Venetokli a Nela Šulcová, 1. ročník