Studenti sexty strávili den v terénu a v laboratoři. Přestože se jednalo o entomologickou exkurzi, nevyhýbali jsme se ani obratlovcům (skokan hnědý, slepýš křehký, liščí trus), ani ostatním bezobratlým (plovatka bahenní, okružák ploský, klíště obecné, sekáč, chobotnatka plochá, hltanovka bahenní). 

V laboratoři jsme pak pod binolupou zvládli vše za zvuku deště roztřídit a určit. Studenti založili pokus regenerace ploštěnky potoční a k vybranému druhu vytvořili medailonek.

Sextáni si osahali organismy, o kterých byla letos řeč při hodinách biologie a klobouk dolů…odvedli ohromný kus práce.