Executive business consultant ve společnosti EXevido

Výkonný ředitel ve společnosti AK Hany Křenkové

Consultant pro projekt E-start

Absolvovala obory ekonomie a managementu a sociálních a mediálních komunikací.

Konzultantka pro oblast marketingu a komunikace se silným zázemím v oblasti financí, práva a corporate governance.

Na ČAG mám pochopitelně mnoho příjemných vzpomínek. S odstupem času však musím uznat, že to, co nejvíce doceňuji kromě přátel, které jsem na škole potkala, bylo vedení k formování názorů a jejich obhajobě. Teoretická výuka byla (a stále jistě je) samozřejmostí, ale to, čím se ČAG liší, je možnost a také příležitost na půdě školy diskutovat. Vytvořené prostředí, kde každý názor je žádaný, má své místo a každý jej může obhájit. Praktické a verbální formování vlastních úsudků a jejich obhajoba, podněcování k dotazům, podněcování k diskuzi. To je neuvěřitelně cenná průprava pro život, kterou využívám dnes a denně na řadě konferencí, seminářů a jednání.