Od středy 17. 5. do pátku 19. 5. jsem se zúčastnila Jaderné maturity v Jaderné elektrárně Temelín. Jedná se o akci pro středoškoláky se zájmem o jadernou energetiku. Účastnilo se jí asi 35 studentů a studentek z cele České republiky, převážně ale z Jihočeského kraje.

Ve středu jsme po krátkém úvodu vyslechli několik přednášek o chodu jaderné elektrárny. Dozvěděli jsme se něco o každém z okruhů a také o elektrické části. Prezentovali zkušení lektoři, výcvikoví inženýři právě z místní elektrárny. Ve čtvrtek jsme se po virtuální prohlídce jaderné elektrárny 3D brýlemi rozdělili do čtyř skupinek. My jsme si nejdříve prohlédli expozici v místním infocentru, následně jsme nahlédli do simulátoru blokovém dozorny a pak jsme si prohlédli areál elektrárny zevnitř. Navštívili jsme hasiče, prošli těsně kolem chladicích věží a navštívili jsme i strojovnu. Po obědě následovalo poutavé vyprávění operátora primárního okruhu. V pátek jsme pak vyplnili krátký test a byla vyhlášena královna jaderné maturity. Také nám jeden ze zaměstnanců ukázal pár zajímavých videí a dodal další informace o provozu elektrárny. Na závěr jsme dostali účastnický list a drobné dárky.

Mě osobně Jaderná maturita velmi nadchla a určitě bych ji doporučila všem, kteří se o jadernou energetiku alespoň trochu zajímají.

Text: Alžběta Kozlová, 3. ročník

Foto: JE Temelín