Energetická politika – minulost nezměním, budoucnost je na mně

Studenti kvinty se v rámci výukového projektu zaměřili formou simulační hry na možnosti lokálního ovlivňování zásadních koncepčních energetických otázek. Vyzkoušeli si tak rozhodovací proces o umístění podzemního úložiště jaderného odpadu v konkrétních rolích a lokalitách. Děkujeme všem lektorům za inspirativní interaktivní workshop a studentům za skvělou spolupráci!

Zobrazit vše

Den na Přírodovědecké fakultě

Ve čtvrtek 23. listopadu navštívily studentky sexty Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Konkrétně to byly Eliška Smejkalová, Kristýna Vaňková, Blanka Cábová, Veronika Zikešová, Elena Kálalová a Eliška Bonešická. Tyto studentky se zúčastnily programu s názvem “Molekulární biologie v terénní zoologii”. Cílem tohoto programu bylo určení pohlaví ptáka na základě analýzy DNA, což bylo rozděleno do čtyř částí. První […]

Zobrazit vše

Vypravěčský festival Kolotoč příběhů

Umění vyprávění (storytellingu) je staré jako lidstvo samo. Dnešní lidé, stejně jako naši pradávní předkové, se příběhy obklopují. Prožívají je, dívají se na ně, čtou je, vyprávějí si je, zkrátka vnímají svět pomocí příběhů. Události kolem nás mají začátek, zápletku, zvraty, napětí, rozuzlení a další typicky příběhové atributy, a tak jsme všichni ochotni se do dobrého vyprávění […]

Zobrazit vše

Chce to souhlas

Na začátku školního roku do naší školy zavítala organizace Amnesty International se svým workshopem Chce to souhlas, který se týkal tématu znásilnění. Cílem projektu je přiblížit tuto problematiku adolescentům a nastínit jim různé situace, které by se mohly na první pohled zdát jako nevinné, ale ve skutečnosti se již označují jako sexuální obtěžování. Byli jsme seznámeni […]

Zobrazit vše

Den EYP

Ve čtvrtek 14. 9. proběhl na ČAG Den EYP (European Youth Parliament), kterého se zúčastnili studenti semináře Global Issues ze septimy a 3. ročníku spolu se zájemci ze současné sexty. Role organizátorek se ujaly Amálie Šimurdová, studentka 4.ročníku, a bývalé studentky Kateřina Nedvědová a Daniela Pomyjová, které jsou v EYP ČR stále aktivní a staly se součástí nejužšího vedení.  Den EYP slouží jako ukázka konference EYP zkrácená do jednoho dne. Během něj se studenti nejen lépe poznají, […]

Zobrazit vše

Kariérní růst pro budoucí maturanty

Paní proděkanka Ekonomické fakulty JU Ing. Monika Maříková, Ph.D. také vede Kariérní centrum JU, je zároveň sportovní manažerkou, maminkou i absolventkou ČAG. Studentům našich posledních ročníků přichystala velmi otevřený pohled na studijní i pracovní dráhu nabitý bohatstvím rad, zkušeností, výzev k přemýšlení, aktivitě, plánování. Její dynamický, charismatický projev skvěle doplňovala studentka doktorandského programu EF JU Ing. Věra Novotná. […]

Zobrazit vše

Fak(e)ticky – workshop o sociálních sítích a kyberšikaně

V pondělí 11. září naši kvartáni absolvovali dvouhodinový workshop o sociálních sítích a kyberšikaně pod vedením lektorky ze společnosti Fak(e)ticky. Společnost se ve svých programech zaměřuje na celou řadu témat spojených s mediální výchovou a její lektory jsme měli možnost přivítat i v předchozích letech. Kvarta prozkoumala svůj vztah k sociálním sítím a internetu obecně. Žáci se dozvěděli nové informace o výhodách i úskalích online prostředí, o dezinformačních […]

Zobrazit vše

Jaderná maturita Temelín

Od středy 17. 5. do pátku 19. 5. jsem se zúčastnila Jaderné maturity v Jaderné elektrárně Temelín. Jedná se o akci pro středoškoláky se zájmem o jadernou energetiku. Účastnilo se jí asi 35 studentů a studentek z cele České republiky, převážně ale z Jihočeského kraje. Ve středu jsme po krátkém úvodu vyslechli několik přednášek o chodu jaderné elektrárny. Dozvěděli jsme se něco o každém z okruhů a také o elektrické […]

Zobrazit vše

Uprchlictví a lidská práva

Už jste někdy slyšeli o organizaci Amnesty International? Zástupkyně této velmi důležité organizace zavítaly i k nám na ČAG. My, studenti kvinty, jsme dostali příležitost zúčastnit se workshopu na téma Uprchlictví a lidská práva. Nejprve nám bylo velmi hezky a srozumitelně vysvětleno, co vlastně Amnesty International je a čím se zabývá. Před hlavní částí workshopu jsme se mohli vcítit do situace, […]

Zobrazit vše