Maturovala na ČAG v roce 2000

Absolventka Pražské konzervatoře

Stálá členka souboru Národního divadla Brno

Vystupuje v Národním divadle v Praze, v Jihočeském divadle, účastní se hudebních festivalů a zpívá pod taktovkou uznávaných světových dirigentů

Trojnásobná držitelka Ceny Thálie

Oceněna výroční Cenou Opery Plus

Na ČAG jsem se naučila, že se musím aktivně podílet na svém vzdělávání, měla jsem příklad v úžasných profesorech, jejichž energie a nadšení byly inspirující. Nebyla to pro mě normální škola, cítila jsem se jako dospělý člověk, který má možnost volby, ale pokud se rozhodnu, profesoři udělají vše pro to, aby mi předali maximum informací a zkušeností. Jako perličku, nikdy nezapomenu na představení všech profesorů včetně ředitele, kteří se převtělili do role absolventů a myslím, že to bylo při příležitosti posledního zvonění, na školní chodbě předvedli vyučovací hodinu! Pamatuju si, že jsme plakali smíchy a ocenili jsme jejich zapálení, jiskry v očích, schopnost udělat si ze sebe legraci a přitom neztratit respekt a důstojnost! To nadšení, sebevědomí a stoprocentní nasazení používám každý den ve svém povolání a jsem šťastná, že se můžu nazývat absolventkou tak úžasné školy, jakou je Česko-anglické gymnázium.