Jde nám o vás. V našich třídách je méně studentů (cca 24), což je výrazně méně než na běžných gymnáziích. Umožňujeme studentům vybírat si volitelné kroužky a semináře. Starší studenti si také volí různé obtížnosti předmětů. Kdekoliv to má smysl, dělíme třídy na skupiny.

Náš pestrý učitelský sbor je složen z profesionálů, z nichž se někteří stanou pozitivními vzory pro každého studenta. Máme zkušenosti z praxe a vazby na odborníky ve společenských i technických oborech. Víme, jak být přijat na celou řadu zahraničních i domácích univerzit.

Věříme, že v našem rodinném kolektivu se budete cítit jako doma.