Pečujeme o fyzický rozvoj a zdraví našich studentů. V hodinách tělocviku se zabýváme rozmanitými činnostmi a sporty. Jezdíme na několik různě zaměřených terénních kurzů (lyžařský, cykloturistický či vodácký). Usilujeme o rozvoj pozitivního vztahu ke sportu a snažíme se pomoci každému objevit jeho oblíbené sportovní vyžití.

Tělesná výchova na ČAG probíhá ve všech ročnících. Klademe důraz na rozmanitost činností. Učitelé vyhledávají nové i netradiční aktivity, inovativní formy a přístupy. Pronajímáme si sportovní zařízení, které různorodost cvičení umožňují v profesionálním prostředí. Necítíme se jako ve škole, ale jako při volnočasových aktivitách, či tréninku.

Spolupracujeme s trenéry mladých profesionálních sportovců tak, abychom studentům umožnili zdravý trénink bez přetěžování a kontraproduktivních aktivit.

Sportovní nadšení studenti vzorně projevují také při reprezentaci naší školy ve sportovních soutěžích, za což jim děkujeme.

Žáci jsou hodnoceni na základě osobního pokroku, nikoliv absolutního výkonu. Hodnocení je obrazem toho, jak si každý jeden z nás osvojuje zdravé životní návyky.

sami sobě výzvou

Kontaktní osoby pro oblast tělovýchovy a zdraví

Mgr. Lukáš Erhart (asistent ředitelky pro tělovýchovnou oblast)
Mgr. Zbyněk Šedivý
Mgr. Andrea Štětková
Mgr. Marek Vejsada