Student 4. ročníku ČAG, Vojta Hladík, se účastnil v době od 22. -24. 1. Modelu Organizace spojených národů, jehož hostování se ujala Park Lane International School sídlící v Praze.

Vojtovi se evidentně podařilo zúročit své bohaté znalosti z předchozích akcích jako EYP, EuropaSecura, či GOMUN a získal tak prestižní cenu Nejlepšího kandidáta. Blahopřejeme:-)

MUN představuje simulaci práce v OSN. Studenti z nejrůznějšího kulturního i společenského zázemí se při zasedáních a konferencích setkávají v diskuzích nad aktuálními problémy současného světa; delegáti jsou vedeni k samostatnému výzkumu otázek týkajících se lidských práv, bezpečnosti, ekonomiky a vzdělávání. Celou konferenci si vedou studenti sami a probíhá tedy výhradně v režii teenagerů. Modelového OSN se účastní tisíce studentů základních, středních i vysokých škol, což vyžaduje nejen významný podíl vlastního výzkumu, ale klade i vysoké nároky na rétorické, diskuzní i písemné dovednosti účastníků, na jejich schopnosti kritického myšlení, schopnosti týmové spolupráce a vůdčí schopnosti.“

https://www.parklane-is.cz/cz/mimoskolni-aktivity/britska-skola-praha-model-organizace-spojenych-narodu¨