Studium VŠ v zahraničí!

Letošní oktaváni Daniel Čeněk, Jakub Fajtl a Lucie Divišová se rozhodli pro budoucí VŠ studium v zahraničí a navázali tak na tradici vycestovat na zkušenou do ciziny. Daniel vyráží za studiem oboru Business Administration na nizozemskou Tilburg University, Jakub byl přijat na prestižní Technical University Delft na obor Computer science and engineering, rovněž v Nizozemí. Lucka se rozhodla pro Univerzitu Johanna Keplera v Linci pro obor International Business. Co říkají o své motivaci sami studenti? „Věřím, […]

Zobrazit vše

Projekt k 140. jubileu narození Franze Kafky

Asi nikomu z nás neuniklo, že letošní rok se nese ve znamení euforie spojené s dílem i životem pražského rodáka píšícího v němčině, Franze Kafky. Nejen, že si letos připomínáme 100 let od jeho úmrtí, ale rovněž slavíme 140 let od jeho narození. Nelze se proto divit, že pobočky Goethe centra oslovily DSD školy v regionu, aby se zapojily do kreativního […]

Zobrazit vše

Jak poznáte opravdová přátelství?

Třeba tím, že fungují dlouho, spontánně a přinášejí radost ze společných setkání stále znovu a znovu. Takto by se dalo označit v pořadí již 17. setkání čagovských a slovinských studentů, které právě tento týden proběhlo. Celkem deset studentů z Prva Gimnazija ze slovinského Mariboru v doprovodu svých profesorek Andreji Senčar a Dagmar Savnik přijelo na výměnný pobyt do našeho města. Během celého týdne mají naši hosté, kteří pobývají v rodinách studentů […]

Zobrazit vše

Cambridgeské zkoušky nanečisto

I letos probíhají na škole monitorovací jazykové zkoušky z angličtiny podle Cambridgeského formátu úrovní A2 pro sekundu, B1 pro kvartu a B2 pro sextu a 2. ročník. Cílem zkoušek je ověřit a sjednotit jazykovou úroveň u studentů každé dva roky a následně podpořit ty, kteří potřebují intenzivnější individuální přístup ve výuce. Výsledky zkoušek se nově staly i významnou součástí klasifikace v předmětu Aj ve druhém pololetí […]

Zobrazit vše

Stipendium pro Emu Novákovou!

Sextánka Ema Nováková získala stipendium Deutschland Plus, které každoročně vypisuje DAAD centrála v Bonnu pro školy zapojené do DSD programu. Čím si Ema svou nominaci zasloužila a na co se může těšit? Jak její vyučující němčiny profesorka Eva Crhová vyzdvihla: „Ema se dlouhodobě a zodpovědně připravovala na složení certifikátu DSD-1 v tomto roce; její studijní i osobní vlastnosti mohou být příkladem pro […]

Zobrazit vše

Sluníčkový den na ČAG

Stejně jako v předchozích letech se i letos studenti a vyučující ČAG zapojili do celorepublikové sbírky s názvem Český den proti rakovině, známý též coby Sluníčkový den.  Hlavní téma letošní sbírky je prevence rakoviny prsu a screeningové programy. Kvintánky Kristýna Hauserová a Vilma Hadačová nabízely všem zájemcům tradiční sluníčka v minimální hodnotě 20,- Kč. Zájem byl veliký, a tak nikoho nepřekvapí, že během několik hodin studentky vybraly částku ve výši 3.298, […]

Zobrazit vše

Historie EYP ČR na ČAG a oslava k výročí 20 let v Evropské unii!

Coby přímému účastníkovi, dnes již spíše osobě v pozadí, mi dovolte pár osobních vzpomínek: Pro mnohé současné studující, ale i mladší vyučující, je stěží uvěřitelné, že ČAG se aktivně zapojilo do EYP ČR již v roce 2000, dva roky poté, co organizace EYP v ČR vznikla coby jedna ze 40 sesterských organizací programu European Youth Parliament (EYP). Stále mám v paměti živé vzpomínky na […]

Zobrazit vše

ČAG má nového zahraničního partnera!

Minulý týden ČAG oficiálně podepsalo smlouvu o vzájemné spolupráci se zástupci Fachhoschule FHDW Paderborn (web: https://www.fhdw.de/die-fhdw) ve spolkové zemi Porýní-Vestfálsko (Nordrhein-Westfalen). FHDW byla založena v r. 1993 a v současné době na ní studuje cca 3000 domácích i zahraničních studentů. Vysoká škola aplikovaných věd nabízí studium bakalářských i magisterských programů v duálním studiu (ve druhém ročníku je povinná praxe ve firmách podle oborového zaměření, během které studenti pobírají plat). Škola se […]

Zobrazit vše

Výsledky jazykových certifikátů z angličtiny 2023-24!

Je již více než dvacetiletým zvykem, že maturanti skládají v posledním ročníku studia mezinárodní Cambridgeské jazykové certifikáty úrovní B2-C2. Letošní rok byl ovšem výjimečný co do úspěšnosti, jelikož poprvé si všech 53 maturantů odnáší alespoň jeden jazykový certifikát. Z toho deset maturantů zvládlo složit mezinárodní certifikáty ve dvou jazycích němčině a angličtině v jazykové úrovni C1/C2; těmi jsou Sabina Fraňková, Klára Horká, Veronika Marnová, Lucie Divišová, Lukáš […]

Zobrazit vše

ČAG pohledem rakouských studentek

Valerie, Valentina, Inja, Johanna a Hedi – studentky z partnerské školy BORG z hornorakouského Hagenbergu. Hostitelkami jim jsou čagovské septimánky a jedna sextánka: Veronika Čermáková, Kája Strnadová, Viola Mrkvičková a Anička Strouhová. Jedná se o reciproční mobilitu, během které naše studentky pobývaly začátkem března v Rakousku a nyní ony na oplátku hostí Rakušanky. Velkou motivací pro rakouské hostky je možnost procvičit si češtinu, kterou si vybraly jako […]

Zobrazit vše

NVK EYP 2024 v Ostravě a postup našich studentů do mezinárodních klání!

Koncem března proběhla v Ostravě 26. Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže ČR, kde ČAG reprezentovali sextáni a sextánky ve složení Veronika Šimková, Hugo Tůma a Kristýna Vaňková. Všichni tito studenti postoupili do celostátního kola z předvýběrových konferencí, které proběhly na podzim a podařilo se jim navázat na skvělé výsledky naší školy v této organizaci (ČAG se účastní pravidelně konferencí EYP ČR […]

Zobrazit vše

Svoboda slova vs. rovnost!

O tom, jak těžké je v současné době rozřešit filozofické dilema ohledně svobody slova ve veřejném prostoru, se mohli více dozvědět studenti předposledních ročníků během besedy s dr. Koblížkem z Filosofického ústavu AV ČR. „Částečnou odpovědí může být stanovení si toho, co je důležitější, ale i na to neexistuje jednoznačná odpověď,“ jak jsme se mohli dozvědět od přednášejícího. Má […]

Zobrazit vše

Týden ve znamení zkoušek DSD-1

Od pondělí do středy probíhala ústní část německých zkoušek DSD-1 (jazyková úroveň B1). Jak se v nich studentům dařilo? Z celkem 25 uchazečů převážně ze sexty, ale i jiných ročníků, složilo ústní část diplomu 21 studentů v úrovni B1, tři studenti v úrovni A2 a jeden v úrovni A1. Ke krásnému výsledku blahopřejeme a budeme držet palce do písemné části, která proběhne ve středu 25. 4. 

Zobrazit vše

Írán – předsudky vs. realita!

Skutečnost, že většina Evropanů a ČR není žádnou výjimkou, vnímá Írán jako nepřátelskou a nebezpečnou destinaci, mohla potvrdit i íránská studentka Golara, která aktuálně dokončuje doktorské studium na JU na Fakultě rybářství a ochrany vod. Golara zavítala mezi naše studenty, aby se s nimi podělila o své zkušenosti z rodné země. „Írán je obrovsky pestrá a krásná země, která vyniká pohostinností vůči cizincům, bezpečností […]

Zobrazit vše

Výměna s rakouským BORG

Je potěšující, že i letos běží výměny s partnerským gymnáziem BORG v rakouském Hagenbergu/Linci.  Aktuálně tři septimánky Veronika Čermáková, Kája Strnadová a Viola Mrkvičková pobývají na naší partnerské škole, kde navštěvují výuku spolu se svými rakouskými hostitelkami.  Rakouské studentky, které se učí češtinu jako další cizí jazyk, k nám přijedou v dubnu. Těšíme se na jejich hostování! 😊

Zobrazit vše

Výsledky německých zkoušek DSD-2!

Celkem deset studentů z oktávy a 4. ročníku (jmenovitě: Klára Horká, Sabina Fraňková, Lucie Divišová, Veronika Marnová, Veronika Plachá, Lukáš Chodura, Adéla Randáková, Jana Mara Lazar, Alžběta Kozlová a Ludvík Marek) úspěšně složilo náročný Německý jazykový diplom DSD-2 jazykové úrovně C1.  Pro studenty tento diplom otevírá nové příležitosti m. j. pro přímé vysokoškolské studium ve všech německy mluvících zemích, uplatnění na domácím i zahraničním pracovním trhu, případně další kredity […]

Zobrazit vše

Jak se žije u našich severních sousedů a co obnáší práce dobrovolníka v ČR?

O tom všem se mohli více dozvědět němčináři z posledních ročníků během besedy minulý týden, kdy mezi nás zavítal Leo Freuschle, který pochází ze severoněmeckého Kielu a nyní od září pracuje jako dobrovolník pro organizaci Post Bellum v Č. Budějovicích. „U nás v Kielu jsou nejpopulárnější sporty házená a plavby na plachetnicích díky blízkosti moře,“ začíná své vyprávění 19-letý Leo, který si vybral Českou […]

Zobrazit vše

Proč jít studovat MU a co obnáší studium oboru mezinárodní vztahy?

Toto maturantské dilema se pokusil odlehčit během besedy Viktor Lavička, bývalý student ČAG. Viktor je aktuálně studentem 2. ročníku oboru mezinárodní vztahy na fakultě sociálních studií MU v Brně a minulý týden přišel se podělit o své dosavadní zkušenosti s maturanty streamingu Global Issues . „Na fakultě vyučují špičkoví odborníci, kteří publikují v zahraničí a jsou mediálně známí, jako např. prof. Lubomír Kopeček, který je […]

Zobrazit vše

Výsledky konverzační soutěže v AJ

V pondělí proběhlo školní kolo Konverzační soutěže v angličtině, kterého se zúčastnilo celkem 19 studentů vyššího gymnázia, kteří byli nominováni svými vyučujícími na základě poslechu C1. Do poroty zasedli vedle vyučujících Karey Rawitscher a Štěpánky Kloudové taktéž maturanti z oktávy: Lukáš Chodura, Adam Zízler a Jaromír Kubeš, kteří si pro soutěžící připravili zajímavá témata k diskuzi a kreativní úkoly. Porota se nakonec rozhodla nominovat do […]

Zobrazit vše

Postup do NVK EPM!

Sextáni Hugo Tůma, Kristýna Vaňková a Veronika Šimková postoupili z Regionální konference Evropského parlamentu mládeže (EYP), která se konala v prosinci v Olomouci, do 26. NVK EPM v ČR Ostrava 2024, která proběhne mezi 21. a 24. březnem 2024. Vedle toho byli nominováni též na Roundtable Weekend of EYP CZ Prague 2024, který se uskuteční 13.-14. ledna 2024. Oběma blahopřejeme ke skvělému výsledku!

Zobrazit vše

Jak se odlišují rakouské vánoční tradice od našich? 

O tom se mohli dozvědět více studenti a studentky partnerské školy BORG z hornorakouského Hagenbergu a naši studenti němčiny během společného setkání na půdě ČAG ve středu 13. 12. 2023. Během návštěvy zazněly tradiční i méně tradiční české vánoční koledy, které zazpíval čagovský sbor pod vedením Mag. Václava Žáka. Poté si studenti vzájemně představili obě školy i typické vánoční tradice na obou stranách. […]

Zobrazit vše

Návštěva partnerské školy BORG a advent v Č. Budějovicích

Advent in Budweis mit Besuch der ČAG-Partnerschule Programm des Besuchs Am Mittwoch, den 13. Dezember 18 SuS vom BORG + Mag. Andreas Gärtner, Mgr. Dagmar Šotolová – max. 20 Personen  8:52-   Ankunft nach Budweis (Transfer mit der 9 nach Suché Vrbné) 9:45 – 10.30- Begrüßung am ČAG von der DSD-2 Klasse 8.V + 4. Jahr […]

Zobrazit vše

Německý jazykový diplom II

Celkem deset studentů a studentek oktávy a 4. ročníku skládalo v uplynulých dvou týdnech Německý jazykový diplom DSD-2 (jazyková úroveň B2-C1).  Dne 29. 11. se nejprve psala písemná část, kterou tvořily tři sekce: poslech, čtení a psaní. V pondělí a úterý 4. – 5. 12. přišla na řadu ústní část zkoušky. Jaké jsou prozatímní výsledky? Celkem 9 studentů a studentek dosáhlo v ústní části na úroveň C1 a jeden/a na úroveň B2. Na celkové výsledky si […]

Zobrazit vše

Regionální výběrová konference EYP v Plzni

Studentka sexty Kristýna Vaňková navštívila Regionální výběrovou konferenci Evropského parlamentu mládeže v Plzni, která probíhala v angličtině. Zde absolvovala tři dny, ve kterých pracovala v týmu s ostatními žáky různých škol v České republice i ze zahraničí na sestavení rezoluce na téma týmu EMPL – přepracovanost a mentální zdraví pracujících lidí. Celou akci si moc užila a odnesla si nové zkušenosti, které popisuje […]

Zobrazit vše

Den díkůvzdání po dvacáté osmé! 

Ve čtvrtek 23. 11. usedli studenti kvinty a 1. ročníku v doprovodu pozvaných hostů a vyučujících ve vestibulu ČAGu k tradičnímu slavnostnímu stolu, aby společně oslavili americký svátek Díkůvzdání.  Moderátorky večera, Kristýna Hauserová a Veronika Fraňková, všechny přítomné provedly slavnostním večerem. „Americký lektor Andy Wendling oslavil Thanksgiving spolu se studenty a učiteli ČAGu poprvé v roce 1994, aniž by věřil, že se z něj stane jedinečná 28letá tradice, jedinou výjimku tvořila kovidová pandemie “, připomněla ve své […]

Zobrazit vše

Divadelní představení Pygmalion

Minulé úterý měli možnost studenti vyššího gymnázia zhlédnout představení hry Pygmalion od známého irského dramatika J.B. Shaw v DK Metropol. Vedle známé hry G. Orwella Animal Farm, kterou jsme viděli v březnu 2023, je to již druhé představení pod taktovkou britského divadelního ensemblu TNT THEATRE BRITAIN, které jsme v letošním roce zhlédli a měli možnost porovnat.   A jaké jsou reakce studentů a studentek ČAG?   […]

Zobrazit vše

Výměna s Prva Gimnazija Maribor

O tom, že Slovinsko je země, jejíž půvaby mnohonásobně předčí její velikost, se mohli přesvědčit všichni, kdo touto zemí pouze projížděli či měli to štěstí v ní strávit delší čas a poznat pohostinnost tamních obyvatel na vlastní kůži.   Začátkem června 2023 studenti a studentky ČAG (tehdy ještě v prvním ročníku) vyrazili za poznáním do partnerské školy v Mariboru. Během týdenního pobytu […]

Zobrazit vše

Stipendijní pobyt Radky Čížkové v Německu

Septimánka Radka Čížková se zúčastnila stipendijního pobytu v rámci programu Internationales Preisträgerprogramm v Německu v termínu od 22. 8. do 19. 9. 2023. Pobyt zahrnoval mj. návštěvu vybrané školy, pobyt v hostitelské rodině a cestování po celém Německu.  Co říká o pobytu sama účastnice: “Program byl skvělý, velmi jsem se toho tady naučila a procestovala spoustu krásných měst.”  Letos má šanci podobné stipendium získat šikovný němčinář/šikovná němčinářka ze sexty. […]

Zobrazit vše

Den EYP

Ve čtvrtek 14. 9. proběhl na ČAG Den EYP (European Youth Parliament), kterého se zúčastnili studenti semináře Global Issues ze septimy a 3. ročníku spolu se zájemci ze současné sexty. Role organizátorek se ujaly Amálie Šimurdová, studentka 4.ročníku, a bývalé studentky Kateřina Nedvědová a Daniela Pomyjová, které jsou v EYP ČR stále aktivní a staly se součástí nejužšího vedení.  Den EYP slouží jako ukázka konference EYP zkrácená do jednoho dne. Během něj se studenti nejen lépe poznají, […]

Zobrazit vše